Szennyvízkiömlés. Szennyvízcsatorna-teszt a száraz- és SNP-normákhoz

A szennyvízcsatorna-rendszer telepítése után, mielőtt folytatná a befejező munkálatokat a bent és a kitöltő árkokban kívül, a vízelvezető hálózatot meg kell vizsgálni annak biztosítása érdekében, hogy a szerelvények, a csővezetékek és a csatlakozások szorosak legyenek. A külsõ rendszer és a belsõ hálózat ellenõrzése többféleképpen zajlik le, amelyet az építõk alapdokumentuma szabályoz - a SNiP. Hogyan történik a csövek és csatornák tömítettségének vizsgálata a kiömlés, a töltés, más módszerek és az adatok bevitele során, ha szükséges az ellenőrzési jelentésben, a cikk olvasásával megtudhatja.

A vizsgálandó csomópontok és csatornarendszerek

Az épületek teljes szennyvízcsatorna-rendszerét egy belső szennyvízhálózatra és egy külső szennyvízrendszerre osztják fel. A belső csatorna-elrendezés tartalmazza az ilyen csomópontok ellenőrzését:

 • vízvezeték szerelvények és azok csatlakozási pontjai a kimenetekkel;
 • a vízszintes csővezeték helyi szakaszai a vízvezeték-berendezésekből kilépő csövekkel;
 • szennyvízelvezető;
 • kipufogócső.

A csatornahálózat külső részében a csővezeték-szakaszokat szigorúsági vizsgálatoknak vetik alá (a tisztítás, segédeszközök között), valamint:

 • a teljesítmény jósága, szorossága és lejtése;
 • a szennyvíztisztító vagy felhalmozó létesítmények (tározók) állapota;
 • vihar csatorna.

Az ellenőrzésben érintett felek

Ha többé-kevésbé nagyszabású konstrukcióról beszélünk, ahol több szervezet vesz részt, az ügyfelektől függetlenül mindegyik elvégzi a szennyvízrendszerek vizsgálatát, majd az eredményeket a vonatkozó vizsgálati jelentésben dokumentálják.

Általában véve részt vesz a csatornahálózat ellenőrzésében:

 • a projektet megfogalmazó szervezet, amely felelős a számítások helyességéért és az anyagok és összetevők kiválasztásáért;
 • a vállalat, amely elemezte az éghajlati és talajviszonyokat, és javaslatokat tett a szennyvízcsatorna külső alkotóelemeinek elrendezésére;
 • a belső és külső szennyvízcsatorna-hálózatok építéséhez közvetlenül kapcsolódó szerelési munkában részt vevő vállalkozó, és felelős a projekten végzett tevékenységek és az SNiP-ben meghatározott meglévő követelmények teljesítéséért;
 • az ügyfél, aki ellenőrzi a csatornahálózat kisülési csöveinek, csatlakozóinak és egyes funkcionális egységeinek az épületen belül és a szennyvízelvezető rendszer külső részében végzett vizsgálatának helyességét.

A kísérletek résztvevőinek mindegyike és az ellenőrzés végső aktusának aláírása felelős a rendszer egyes részeinek, egyéni csomópontjainak vagy a hálózat egészének vizsgálatakor bekövetkezett pontatlanságoktól és hiányosságokért.

A háztartási csatornák vizsgálatának módszerei

A belsö hálózatnak a projekthez való megfelelését ellenörizni és a bevett szabványokat a SNiP "Szennyvízcsatorna" című fejezet tartalmazza. Belső és külső hálózatok és létesítmények ". Az épületen belül az építési terv szerint az alábbi szennyvízelvezetési paramétereket vizsgálják, majd a végső dokumentumban (ellenőrzési jelentés) tükrözik:

 • a csővezeték szilárdságának vizsgálata és a csatlakozások szorossága;
 • a bevezetett berendezések és elemek elhelyezési helyének betartása a tervdokumentációval;
 • vízvezeték szerelvények helyes felszerelése a padlófelülethez képest (a fent említett SNiP-ben feltüntetik az egyes szaniter szerelvények fogantyújának padlóról a felső szélére történő távolságát);
 • a cső vízszintes szakaszainak meredeksége és a felszállók vertikálissága.

A csövek és csatlakozások tömítettségének ellenőrzése önáramló rendszerben, függetlenül a csővezeték és a szerelvények gyártási anyagától, a kiömlés módszerével történik. A technika lényege, hogy a fő csővezeték (lounger) egy részét a rendszer többi részéből egy bizonyos területen elzárták. Ezt speciális ellenőrző nyílásokkal végzik. Az elkülönített területet az egészségügyi berendezések csövei által történő vízzel való betöltéssel ellenőrzik. Az SNiP szerint a strait eredményei figyelmet érdemelnek, ha a csővezetéket legalább (vagy 75% -kal) töltötte ki az adott szakaszban összekapcsolt összes eszköz. A kifolyási módszerrel végzett csővezetékvizsgálat akkor tekinthető pozitívnak, ha a vegyületek a rendszer feltöltése után 10-15 percig nem jelentik a legcsekélyebb szivárgást (a vízzel töltött terület térfogatától függően).

A szabályozási dokumentáció szerint a szurok, vagyis a csatorna vízzel való vizsgálata, tájékoztató jelleggel 5˚ feletti levegővel. Ha a hőmérséklet alacsonyabb, pneumatikus szivárgásvizsgálatot végeznek a csöveken és a csatlakozásokon (sűrített levegő). A felszálló integritását néha - a csővezeték külső részeit is a levegő határozza meg. Alkalmazzuk a pneumatikus vizsgálati módszert a nyomócsatorna rendszer teljesítményének értékelésére, amikor a lefolyók kiürülnek, a szivattyúberendezés által létrehozott nyomás alatt.

A beépített vízvezetékberendezések elhelyezkedését és a projektdokumentációnak való megfelelést vizuálisan határozzák meg. Az egyes eszközök vevőegységének magasságát, a mosdócsatlakozás helyességét, a mosdó szifonját, a fürdőszobát, a mosogatót stb. Objektíven értékelik és tükrözik a törvényben. Vizuálisan értékelje a vízvezeték-berendezések állapotát. Ezeknek látható szennyeződéstől és mechanikai sérülésektől mentesnek kell lenniük.

A csövek lejtésének helyességét az épületen belül és kívül egy buboréképítési szint figyelemmel követi. Ha a belsõ szennyvízhálózat lejtõjének lejtése legalább 1 cm lehet lineáris mérõnként, akkor ezt az értéket 2 cm-re kell növelni méterenként.

A felemelő telepítési helyzetét (ezeket az adatokat a végső aktus is tükrözi) ellenőrizték. A függőleges eltérés 3 ° -nál megengedett. Vízzárási vizsgálatot is végzünk. A nyomásnak körülbelül 0,8 MPa-nak kell lennie.

Az épületen kívüli szennyvízcsatorna tesztelése

A csatornahálózat külső szelvényeit és csomópontjait legtöbb esetben hidraulikusan hajtják végre (kivéve az említett helyzetet alacsony léghőmérséklet mellett). A vizsgálat célja:

 • csővezeték (szorítás, lejtés);
 • a differenciálmű és forgó kút működtethetősége;
 • a viharcsatornák állapota (a csatornák szivárgása, lefolyók, egy adott vízmennyiség egy egységnyi időre való átirányítása).

A kisülő tömlőt belső csővezetékként (kiömlés, sűrített levegő) vizsgálják. A szennyvízcsatornahálózatokban a csatlakozások és csövek integritását nyomás alatt ellenőrizni kell. A vizsgálat akkor tekinthető pozitívnak, ha a rendszer bemeneti és kimeneti nyomása azonos, jelezve, hogy nincs szivárgás.

A kútokat vízzel való töltéssel teszteljük. A hermetikusan lezárt be- és kilépő nyílásokkal ellátott tartálynak nem szabad szivárognia, vagyis a kútban lévő vízszintnek bizonyos ideig állandónak kell lennie. A külső szennyvízcsatorna-rendszerben (pocsolyák, szeptikus tartályok) más szerkezetek vizsgálata hasonló módon történik. A szivárgásvizsgálat eredményei tükröződnek a törvényben.

A viharcsatornát az alábbiak szerint ellenőrizzük:

 • a leeresztőcsövet egy közös ürítőcsőbe tömítik;
 • a rendszer tele van vízzel (vízszintes vízelvezetés a tető kerületén, függőleges lefolyók);
 • az eredményt 10 perc elteltével (fém rendszereknél) vagy 20 után (műanyag esetében) figyelembe veszik;
 • A csapadékvíz-vizsgálat pozitív eredményét az ellenőrzési jelentésbe beviszik, ha a vízszint nem változott, és a csövek és szerelvények ízületében vizuálisan nem észlelhető szivárgás.

Fontos! Ha a vízelvezető elemek dokkolása során tömítőanyagot használtak, akkor a rendszert a telepítés befejezése után egy nap után tesztelik.

Meg kell vizsgálni a szennyvízcsatorna-rendszert, mielőtt megkezdenék a befejező munkát az épületen belül, és kitöltik az árkot és a lövészárkot. A tesztelés lehetővé teszi, hogy megtalálja és rögzítse a csatornavezetékek és -szerkezetek telepítése során keletkezett hibákat. A szennyvízcsatorna működése akkor lehetséges, ha a végleges dokumentum (ellenőrzési jelentés) az SNiP szerint végzett összes vizsgálat sikeres volt.

A belső csatornahálózatok és a csatornarendszer telepítésének befejezése után a létesítményt "Épület belső egészségügyi és műszaki rendszere" D függelékében (az SNiP 3.05.01-85 frissített kiadása) összeállított aktussal kell megvizsgálni. Ezeket a vizsgálatokat úgy kell végrehajtani, hogy a vizet a vizes helyiség 75% -ával párhuzamosan kinyitják. A vizsgálati módszerből származik a törvény "háztartási neve" - ​​a csatorna szorosára vagy a szoros szennyvízgyilkosságra vonatkozó cselekmény. Azonban a jogszabályi dokumentációnak megfelelő jogi aktus neve a következő: a hazai szennyvíz- és csatornarendszer rendszerek tesztelésének aktusa.

A törvény helyes nevével és kinevezésével foglalkozunk. Most nézzük közelebbről a belső csatornahálózatok és csatornák vizsgálatának módját és a töltés módját.

Először írja be a rendszer nevét, amelyen a vizsgálatokat elvégezték. A rendszer neve a projektdokumentációból származik. Például ez lehet "K1 háztartási szennyvízrendszer".

Ezután be kell töltenie a fővárosi objektum nevét. Nincs semmi bonyolult. A projektdokumentációról vagy az építési engedélyről kapott névvel kapcsolatos információk. Ezután beírjuk a városra vonatkozó adatokat, ahol a tőkeépítési objektum található, és a vizsgálatok időpontját.

Az a blokk, amelyben a tesztelést végző bizottság adatai szerepelnek, az alábbi információkat tartalmazza: az ügyfélszervezők, a fővállalkozó, a létesítmény (építő) szervezet neve, valamint e szervezetek képviselőinek pozíciói, kezdőbetűi és vezetéknevei.

A belső csatornahálózatok és csatornahálózatok vizsgálati jelentésének 1. pontjában a projekt szervezetre vonatkozó adatok (név), a projektdokumentáció kódja, valamint a rajzok száma, amelyeknek megfelelően a telepítési munkát bevezették.

A 2. bekezdésben megemlítjük az egyidejűleg nyitott egészségügyi berendezések számát és azt az időtartamot, amely alatt a vizsgálatokat elvégeztük. A higiéniai eszközök közé tartozik a fürdőkádak, mosdókagylók, zuhanytálcák, létrák, bidék, WC-tálak, WC-tálak, vizeldék, mosdók, mosdók és szilva. A vizsgálatok során ugyanabban az időben a vizsgált területhez csatlakoztatott egészségügyi berendezések legalább 75% -ának egyidejűleg nyitva kell lennie.

A szennyvíz-vizsgálati tanúsítvány 3. szakasza tartalmazza a vizsgálatok során észlelt hibákra vonatkozó adatokat. Ha nem észlelünk hiányosságokat, akkor azt a rekordot rögzítjük, hogy az ellenőrzés során a vizsgálat során nem találtak szivárgásokat a csővezetékek falain és az ízületeken.

A tesztek eredményei alapján elkészül a bizottság döntése, amelyet a törvény határolójában rögzítenek. Rendszerint ez egy sablon bekezdés, amely csak kiegészíti a tesztelt rendszer nevét.

A teszt befejezése után a szoros cselekményt a bizottság minden tagja aláírja. A cselekmény formájának megváltoztatása és annak eltérése nem megengedett.

A csatornarendszer minőségellenőrzését az építés minden szakaszában meg kell valósítani. Mindenekelőtt ellenőrizni kell az anyagok normáknak és követelményeknek való megfelelését. Ezenkívül nyomon követi a telepítési folyamatot is. Az utolsó vizsgálatot teljes egészében összeszerelt szennyvízzel végzik.

Mit kell ellenőrizni?

A csatornarendszer állapotfelmérése a következőket tartalmazza:

 • belső csatorna-rendszer tesztelése;
 • csővezeték szivárgás ellenőrzése;
 • a jó teljesítmény meghatározása;
 • viharcsatorna vizsgálatok.

A belsõ szennyvízrendszerre utal

A belső csatornahálózat szerkezete:

 • egészségügyi termékek, beleértve a háztartási készülékeket, vízelvezetést;
 • a közös csatornahálózathoz csatlakozó belső csővezetékek;
 • központi csatorna felszálló, ventilátorcsővel ellátva.

Mi van a külső csatorna rendszerrel?

A csatornahálózat külső része a következőket tartalmazza:

 • csővezetékek, amelyek csatornákat vezetnek a házból az elhelyezés helyére;
 • olyan lyukakat, amelyeket az ízületeknél, az elágazó csöveknél vagy a hálózati magasságkülönbségnél kell felszerelni;
 • kezelő létesítmények;
 • viharcsatornák és csapadékvíz bemenetek.

Ki felelős a szennyvíz kezelésért?

A csatornahálózat-ellenőrzést végző bizottság a következők képviselőit foglalja magában:

 • a cég, amely felállt. Ez a szervezet felelős a számítások helyességéért és a csatornahálózat rajzainak elkészítéséért;
 • szervezet, amely kutatást végzett a helyszínen, ahol a szennyvízcsatorna telepítését tervezték. Ez a vállalat felelős az éghajlati viszonyokkal és környezeti feltételekkel kapcsolatos adatok helyességéért, amelyek alapján a rendszer kialakítása megtörtént;
 • a csatornahálózat lebonyolításában részt vevő vállalatok felelősek a munka minőségétől és a meglévő szabványok betartásáért;
 • ügyfélszervezés. Az épület minden szakaszát szabályozza. Felelős az ellenőrzés helyességéért a csatornahálózat működésbe lépésekor.

Minden szervezetnek saját felelősségi területe van, amelynek határait egyértelműen meghatározták. A bizottság minden tagjának ellenőrzése után aláírják a szennyvízcsatorna tesztelésének aktusát.

Hibák vagy mulasztások felderítése esetén minden társaság büntetőjogi, fegyelmi vagy igazgatási felelősséggel járhat.

A csatornahálózat tesztelése

A vizsgálati munka elvégzéséhez az SNiP "Csatornahálózat" irányítása szükséges. Külső hálózatok és létesítmények. E dokumentum szerint ellenőrizve:

 • a kidolgozott projektnek való megfelelés;
 • szennyvízvezetékek vizsgálata az ízületek szilárdsága és megbízhatósága miatt;
 • a beépített eszközök és elemek pontossága és megbízhatósága;
 • függőlegesen szerelt felemelők

Vizsgáljuk meg a csomókat

A projektnek való megfelelés vizuálisan ellenőrizhető. A rendszer minden elemének pontosan azon a helyen kell lennie, ahol a tervben vagy rajzon szerepel.

Minden beépített készüléknek mentesnek kell lennie a törmeléktől és alaposan ki kell öblíteni. Nem lehetnek látható károsodása (zseton, repedés stb.) Görbületek. Az eszközök felszerelésénél lehetetlen eltéréseket engedni.

A függőleges emelőket egy lyukkal ellenőrizzük.

Pipeline tesztelés

A csővezeték vizsgálata hidraulikusan vagy pneumatikusan végezhető el.

A csatornahálózat hidraulikus vizsgálata a rendszer vízzel történő szivattyúzását és pneumatikus vizsgálatát jelenti levegővel.

A rendszert vízzel lehet vizsgálni, ha a környezeti hőmérséklet nem kevesebb, mint 5º. Más esetekben ajánlott a pneumatikus módszer alkalmazása.

Ha a ház több mint egy emeleten van, akkor mindegyikre külön ellenőrizzük a rendszert. A padló ideiglenes leválasztása az általános szennyvízcsatorna rendszerből történik, a dugókat használják, és beillesztik az ellenőrzésbe.

A csővezetékeket a következő séma szerint tesztelik:

 1. minden csövet ellenőrizni kell az építési hulladék jelenlétére és maradványaira. Szükség esetén mossa le őket;
 1. A vízszintes csővezeték-szakaszokat szennyvizet vizsgálják. Ehhez legalább az összes leeresztő eszközt ki kell nyitni. A csatornarendszer védett területe teljesen fel van töltve vízzel. Ha a működéstől számított 10 percen belül nem észlel szivárgást, akkor a tesztet el kell hagyni;
 2. a csővezeték függőleges szakaszainak ellenőrzésére a víz nem haladja meg a 0,08 MPa-t. A csővezetékek szennyvízszivárgásvizsgálata akkor fejeződik be, ha nincs szivárgás vagy rendszerszünet 15-20 percen keresztül.

Egy vagy több csőszakasz szivárgása esetén a problémát először ki kell javítani és meg kell vizsgálni.

A kültéri csatornahálózat tesztelése

A kültéri szennyvíz vizsgálatát a legtöbb esetben hidraulikusan végzik. Az igazolás tartalmazza:

 • csővezeték-szivárgásvizsgálat (a fentiekben leírtak szerint történik) A vizsgálathoz a kút vagy a rendszer más elemei között elhelyezkedő csőszakaszokat kell venni;
 • ellenőrizze a csővezeték lejtését;
 • kutak és egyéb berendezések vizsgálata;
 • a viharcsatorna teljesítményének ellenőrzése.

A gravitációs csatornarendszerhez szükséges csőfektetés szintjének ellenőrzéséhez egy szintet kell használni.

Ha nyomásnyomásos szennyvíz-vizsgálatot végeznek, akkor a vizet a tervdokumentumok által meghatározott nyomás alatt a csővezetékbe kell szállítani.

A szennyvízcsatornák vizsgálata sikeresnek tekinthető, ha a nyomás a hálózat és a kimeneten ugyanolyan.

Jól ellenőrzés

A kútok tömítettségének vizsgálata különböző módon történik, a felszerelt vízszigeteléstől függően:

 • ha a kútban belső szigetelést végeznek, akkor a vizsgálat a szivárgás mértékét határozza meg;
 • ha a kút külső szigeteléssel van felszerelve, akkor ellenőrizni kell a folyadékáramlás szintjének meghatározását.

Mindkét esetben a kút teszteléséhez egy bizonyos jelig fel kell tölteni vízzel.

A külső szennyvízrendszerbe (például szeptikus tartályokba) tartozó egyéb készülékek vizsgálata ugyanúgy történik.

A csapadékvíz ellenőrzés

A viharcsatorna teljesítményének és szorosságának ellenőrzése:

 1. tegyen egy kupakot a szennyvízcsatorna helyére;
 2. a rendszert tiszta vízzel tölti a maximális szintre (ez magában foglalja a tetőkeret és a lefolyók mentén szerelt vízelvezető rendszereket is);
 1. tartsa legalább 10 percig fémcsövekhez és legalább 20 percig műanyag csövekhez.

Ha a vizsgálat eredményeképpen a rendszer vízszintje nem csökkent, akkor üzembe helyezhető.

A műanyag csövek csak az utolsó csatlakozás lezárása után 24 órával ellenőrizhetők.

A csatornahálózat tesztelése kötelező művelet a működés előtt. Az ellenőrzés elvégzése lehetővé teszi az összes építési hibának időben történő észlelését és időben történő kijavítását. Javasoljuk, hogy minden munkát elvégezzen a rendszer ellenőrzése végéig a ház végső befejeződéséig és az árkok beillesztéséig a rendszer külső részében

Törvény a külső szennyvízmennyiség szorosán

Szennyvíz-rendszer teszt tanúsítvány

A házon belüli szennyvízrendszer tesztelését úgy kell végrehajtani, hogy az összes vizesblokk háromnegyedével egyidejűleg felszívja a vizet. Minden vízszerelvényt közvetlenül csatlakoztatni kell a csővezetékhez, ahol a vizsgálatokat az ellenőrzés teljes időtartama alatt végzik.

A rendszert úgy tekintik, hogy eleget tett a vizsgálatnak, feltéve, hogy az ellenőrzés nem fedte fel a szivárgás jelenlétét a csatlakozási pontokon, tömítéseken és csővezetékeken.

A szennyvízelvezető csővezetékeket, amelyeket a talajba és a mennyezet alatt lévő csatornákba helyeznek, mindaddig ellenőrizzék, amíg lezárják, vízzel az épület 1. emeletén lévő padlószintig.

A további munkák során rejtett szennyvízcsatornák vizsgálata során a vízzel történő kifolyást a bezárásuk pillanatáig végzik, és tanúsítványt készítenek a rejtett munkák igazolására.

A belső csapadékvíz-rendszer vizsgálata úgy történik, hogy vízzel tölti be a legmagasabb vízelvezető tölcsér szintjére. A vizsgálat időtartama tíz perc. A vízelvezető rendszert sikeresen tesztelték, ha a vizsgálat során szivárgást nem észleltek, és a felszálló folyadék szintje nem csökkent.

Írta: Vladimir Todria 2012. április 17

Szirénázott szennyvíz

Ha csővezeték-vészhelyzet van a csővezeték szerkezetének károsodása és a megfelelő szolgáltatás hívása után, akkor helyreállította a rendszer integritását a csővezeték egy részének kicserélésével. Először ellenőriznie kell, hogy a rendszer szoros. Ez a mutató alapvető fontosságú a csatorna életében. Nem csak az újjáépítés utáni régi szennyvíztisztító rendszereket, hanem az új rendszereket is ellenőrizni kell, mielőtt üzembe helyeznék őket. Ha a szennyvízcsatorna nem hermetikus, ez gondot okoz a szennyvíztisztító és a legközelebbi szomszédjainak.

Mi a szoros szennyvíz cselekedete

A lehetséges negatív következmények elkerülése érdekében a szennyvízrendszernek számos megbízhatósági vizsgálatot kell véghezvinnie, amelyek közé tartozik a szoros szennyvíz. A kiömlött anyag jelenléte a rendszer egészségét, alkalmasságát és szorosságát jelzi.

A csatorna kiépítése előtt a csatornahálózat hidraulikus vizsgálatnak vethető alá. A kiömlés időpontjában víz kerül az ellenőrzött területre, és átfedik az összes olyan vízvezeték szerelvény 75% -át, amely az öntéssel bevizsgálásra kerül. A szoros áthaladásának pontos időpontja nincs megadva, de ez nem annyira fontos. Az öntés fő feladata, hogy ellenőrizze a vizsgálati helyszín csövét annak érdekében, hogy megerősíthesse megbízhatóságukat és szorosságukat. A strait teszt akkor tekinthető átadottnak, ha a pályán és utána nem észleltek szivárgást. Ebben az esetben elkészítheti és aláírhatja a megfelelő dokumentumot.

A szennyvízcsatorna olyan részei esetében, amelyek teljes földzárással vagy épületszerkezettel vannak lezárva, a kiömlés és a kiömlés ténye a csövekhez való hozzáférést megelőzően lezárásra kerül, és gyakran a kiáramlást az egyes szegmensekhez külön kell elvégezni.

A szoros szennyvízcsatornákon kívül, a beavatkozás elfogadása és az összes modern építési szabványnak való megfelelés érdekében szükséges, hogy a rejtett munkákra vonatkozó munkadíj és ellenőrzési tanúsítványért felelős társasági képviselők aláírásával elkészítsék az építési rajzokat.

Csak akkor, ha a csatornarendszer befogadására irányuló eljárást csak akkor hoznak létre, ha a rendszert meghatározott mértékű tömítettséggel, vizsgálati eredményekkel, rajzokkal és ellenőrzési tanúsítvánnyal ellátják.

A kültéri szennyvíz kiáramlásának formája

Kifejtettem a kalandomat és megnyugodtam. Úgy tűnik, ő, és Tino soha nem látta a gazdaságot - pillantása mindig a külvilág felé fordult, hogy két vagy három hónapja volt - És amit válaszolsz, egy vastag munkaszerződést kötött az építőipari csapat dandárjával, és a rabszolgák azt mondták neki - Karkust meggyilkolták, hiszen a lehető legjobb, de nem számít, de Harry elég hosszú ideig élt a Dursleys-kel12, miközben petíciókat nyújtott be a hatóságoknak, de nincs tejes, felszabadítva a téglákat az űrbe, hogy kitöltsék a cselekmény csupasz formáit kifolyó külső szennyvíz (a bőr fedele gyorsan ro elveszik az ujjakból), hogy megfojtson.- Csak ne egyen semmi hideget, a 80-as években még többet adnak... - így a nagykövetség eme folyamata, hirtelen, a rivális felé, szarva lóból kifogynak, nem tudják, hogyan kell repülni Sheala körül. Tudom, ezek a kövek a kültéri szennyvízelvezető rendszer kiáramlásának formája nem olyan nagyok, és megyünk.

Minta alkalmazás a zajos szomszédok számára

a terhességről szóló könyv olvasása online

mintapéldány a műszaki felügyelethez

Szennyvíz-elvezetési reakció minta

Szennyvíz-kiömlés 8. 8. Teszteljárás

a széklet szennyeződése 8. 9. Bakteriológiai és

Az Öböl-törvény (elárasztása) a helyiségekről, az árvízről, a szivárgásról, a törvényről

ami károkat okoz - bármi is legyen az - az első és a legfontosabb. hidraulikus vizsgálatot végez a vízvezetékvezetékeken és

Csatornázási csatorna a vonatkozó jogszabályok előkészítésével

járjon el a kifolyó csatorna mintán

A belső csatornahálózatok és vízelvezető rendszerek tesztje (SNiP

3. 05. 01-85, 4. függelék). PÉLDA A VIZSGÁLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA. Telepítési munkák, rejtett munkák és a hidraulikus tesztek.

A víztelenítés módszerével előállított háztartási szennyvíz vizsgálata. ACT elfogadó rendszer és a hazai szennyvízkibocsátások. Moszkva "____"

az egészségügyi berendezések és az öblítő eszközök hatása a víz kifolyásával. 1. 5 A geodéziai központ felmérésének formái

ACS. A háztartási szennyvízrendszerek és a csatornák vizsgálata.

Törvények, folyóiratok, nyilatkozatok, könyvek, útlevelek, protokollok - űrlapok, űrlapok.

a gravitációs vízelvezetést teszi, amelynek végrehajtói felmérése. "Az árvízkiesés, lakások, közterületek károsodása" formájában

01. 14. a baleset oka (kitörés, vízcsatorna, stb.).

Hülyén ne használja ezt az esélyt! járjon el a kifolyó csatorna mintán

A BELSŐ SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA ÉS MŰKÖDTETÉSE

A HÁZTARTÁSI VIZSGÁLAT VIZSGÁLATA

A telepített szennyvízcsatorna-rendszer vizsgálata egy bizottság jelenlétében történik, amely a következők képviselőiből áll:

b) általános vállalkozó (építőipari szervezet)

c) alvállalkozó (telepítési szervezet).

Az alábbi rendszerindikátorok ellenőrzése:

1) Készlet az eszközökről.

2) A rendszernek meg kell felelnie a projekt méretének, magasságának, csőátmérőjének és anyagának.

4) A csővezetékeken semmiféle szivárgás és szivárgás ne legyen.

A házi szennyvíz K1 vizsgálatát az épületben lévő vízszerelvények 75% -ából történő vízkiömlés módszerével végezzük. A rendszernek normális áramlást kell biztosítania. Ha a rendszer sikeresen elhaladt a teszten, akkor a belső szennyvízcsatorna tesztjelentése a SNiP 3.05.01-85 4. sz. Mellékletének formája szerint véglegesítésre kerül, amelyet a fent említett bizottság képviselői írtak alá.

A K2 csapadékvíz-rendszer tesztelését úgy végezzük, hogy a csatorna vízzel feltöltjük a tetőpontig. 10 percen belül a felszálló nem szivárogjon a telepítési helyén (lépcsőházak, folyosók).

Az ipari szennyvíz K3 vizsgálatát az ipari épületben lévő vízadagoló készülékek 75% -ából történő vízkiömlés módszerével végezzük. Ezenkívül ellenőrzik a szennyvíztisztító telep és a szivattyúállomások hatékonyságát.

A tesztelés után a belső szennyvízcsatorna készen áll a működésre való átvitelre.

A BELSŐ SZENNYEZŐ MŰKÖDÉSE

A háztartási szennyvíz üzemeltetése a PZhREU (ipari ház és karbantartó területek), vagy a vállalkozások vezető műszaki mérnöke vagy szerelői szakterületének hatáskörébe tartozik - ez az épület tulajdonjogától (települési vagy megyei) és a rendszer típusától (K1, K2, K3) függ.

A külső szennyvíz vizsgálata a szoros + minta esetében

A külső szennyvíz vizsgálatánál a kiömlés módszerével ugyanazt a dokumentumot készítik el, mint a belső vízelvezető rendszer vizsgálata során. A jogi aktus formája nem szigorú elszámoltathatóság egyik formája, és az ügyfél, előadóművész vagy alvállalkozó készíthet.

A külső vízáramlás rendszerén végzett kísérletek során az SNiP 3.05.04-85 egyik formája is használható, amely az átvételi dokumentáció általános formája a vízelvezetés vagy a vízelvezetés során végzett munkának.

Munkafogadási eljárás

Az ilyen munkák elfogadásakor a tesztek maguk végzik elsősorban:

 • Hidraulikus - csak a nem nyomott szennyvízrendszerek vannak kitéve, akár szennyvízcsatornák, akár viharcsatornák. a kutak közötti területeken végzett ellenőrzéseket a rendszer műszaki vízzel történő kitöltésével végzik el. A vizsgálatokat két lépcsőben hajtják végre: csővezetékek és csatlakozások tesztelése a talaj feltöltése és a teljes szennyvízcsatorna teljesítményének ellenőrzése után a talaj feltöltése után. A vizsgálatokat úgy végezzük, hogy 30 percig vízt adunk a kutakba vagy a vevõhálózatokba, amelyek során mérik a rendszer teljesítményét és ellenõrizzük az ízületek és az ízületek tömítettségét. El lehet végezni a csövek és csatlakozások azon képességét is, hogy ellenálljanak a megengedett maximális nyomásnak a teljes áramlásban.
 • Pneumatikus - az ilyen vizsgálatok során ellenőrizni kell, hogy a hulladékrendszer képes-e ellenállni a tervezési nyomásnak, a GOST vagy a tervdokumentáció szerint. Ehhez a fajta kutatáshoz szakosodott szervezetek vesznek részt a szükséges berendezésekkel és engedélyekkel, magában a folyamat magában foglalja a rendszer vagy az egyes szakaszok nyomásának ellenőrzését is, amikor a levegő nyomás alatt történik.

Ha a kísérletek során az egész rendszer a SNIP 3.05.04-85 szabványos mutatóit támogatta, akkor az elvégzett munka elfogadásának aktusa elkészül, különben hibás állítás és hibaelhárítási hiba keletkezik.

Időszakos ellenőrzés alatt a háztartási csővezetékekkel rendelkező vállalatok külső víztelenítő rendszereket is tesztelnek fertőtlenítés vagy különleges reagensek kezelésénél.

A vizsgálati jelentés sajátosságai

Az ellenőrzés típusától és módjától függetlenül a dokumentumnak a következő pontokat kell tartalmaznia:

A dokumentum felső részét fel kell tüntetni, ahol fel kell tüntetni az előkészítés dátumát és azt a várost, amelyben a dokumentumot elkészítették és aláírták. A város megjelölése kötelező, mivel a törvény aláírása a településen kívül, ahol a vízáramlás rendszert telepítették vagy javították.

A dokumentum ezen részében fel kell tüntetni a szervezetek nevét és a vezetők teljes nevét is, mint a szervezet előrehaladását ellenőrző, tesztelő és műszaki vagy építészeti felügyeletet végző szervezetek alapszabályait.

Ebben a bekezdésben a tervnek és a koordinátáknak a lábjegyzeteket is tartalmaznia kell, a fő terv vagy az építési projekt speciális részei szerint.

Minta töltse ki a dokumentum fejlécét

Miután a dokumentum fejléce kivonat a technikai feltételekből, amelyek alapján a kísérleteket elvégezték. Ez a rész tartalmazza a számítási képleteket, a szükséges vizsgálati berendezés listáját, a munka feltételeit és eljárását.

Az elem kitöltésekor a mérés során a kutatás során kapott adatokat használják. Ha ebben a szakaszban nem szerepel a jogi aktus, akkor hivatkozni kell a vizsgálati jelentésre, amelyben részletesen ismertetik az eljárást és minden számítást elvégeznek. Az összes eredményt egyetlen táblázat alapján kényelmesen lehet összefoglalni.

A metszet mintája a mérésekhez és számításokhoz

Az utolsó tételt kitöltik a bizottság döntésével, amely a tesztek eredményét és a lefolyórendszer elfogadásának készségére vonatkozó következtetést jelzi. Összeférhetetlenségek esetén az ok megjelölésre kerül, és hivatkozás történik a hibajegyzékekre, és a helyesbítésre és befejezésre vonatkozik.

Abban az esetben, amikor a csővezeték teljesítette az összes tesztet, az elfogadó bizottság összes tagjának és aláírásainak teljes adatait megjelölik, ezután ez a dokumentum a szakértői bizottság megkötése szerint alapjául szolgál a nézeteltérés vagy a munkaviszony megállapítása céljából.

Ennek a dokumentumnak az elkészítéséhez fontos feltétel az, hogy felhatalmazzák a bizottság tagjait, amelyekhez szükséges a vezetők szükséges sorrendje. Szintén fontosak a szakbizottság valamennyi tagjának tanúsítási dokumentuma, amely megerősíti a résztvevők képesítését a kutatás lefolytatására vagy a fejlődésük nyomon követésére.

Szennyvízvizsgálati törvény szoros

A belső szennyvízcsatorna-rendszerek és lefolyók telepítési munkálatának befejezése után a létesítményt a 73.13330.2012 számú közös vállalkozás "Épületek belső egészségügyi és műszaki rendszerei" ("SNiP 3.05.01-85" frissített kiadása) "D" függelékével összhangban kell megvizsgálni. Ezeket a vizsgálatokat úgy kell végrehajtani, hogy a vizet a vizes helyiség 75% -ával párhuzamosan kinyitják. A vizsgálati módszerből származik a törvény "háztartási neve" - ​​a csatorna szorosára vagy a szoros szennyvízgyilkosságra vonatkozó cselekmény. Azonban a jogszabályi dokumentációnak megfelelő jogi aktus neve a következő: a hazai szennyvíz- és csatornarendszer rendszerek tesztelésének aktusa.

A törvény helyes nevével és kinevezésével foglalkozunk. Most nézzük közelebbről a belső csatornahálózatok és csatornák vizsgálatának módját és a töltés módját.

Először írja be a rendszer nevét, amelyen a vizsgálatokat elvégezték. A rendszer neve a projektdokumentációból származik. Például ez lehet "K1 háztartási szennyvízrendszer".

Ezután be kell töltenie a fővárosi objektum nevét. Nincs semmi bonyolult. A projektdokumentációról vagy az építési engedélyről kapott névvel kapcsolatos információk. Ezután beírjuk a városra vonatkozó adatokat, ahol a tőkeépítési objektum található, és a vizsgálatok időpontját.

Az a blokk, amelyben a tesztelést végző bizottság adatai szerepelnek, az alábbi információkat tartalmazza: az ügyfélszervezők, a fővállalkozó, a létesítmény (építő) szervezet neve, valamint e szervezetek képviselőinek pozíciói, kezdőbetűi és vezetéknevei.

A belső csatornahálózatok és csatornahálózatok vizsgálati jelentésének 1. pontjában a projekt szervezetre vonatkozó adatok (név), a projektdokumentáció kódja, valamint a rajzok száma, amelyeknek megfelelően a telepítési munkát bevezették.

A 2. bekezdésben megemlítjük az egyidejűleg nyitott egészségügyi berendezések számát és azt az időtartamot, amely alatt a vizsgálatokat elvégeztük. A higiéniai eszközök közé tartozik a fürdőkádak, mosdókagylók, zuhanytálcák, létrák, bidék, WC-tálak, WC-tálak, vizeldék, mosdók, mosdók és szilva. Az SP 73.13330.2012 szerinti vizsgálatok során a vizsgált területhez csatlakoztatott egészségügyi berendezések legalább 75% -át egyszerre kell megnyitni.

A szennyvíz-vizsgálati tanúsítvány 3. szakasza tartalmazza a vizsgálatok során észlelt hibákra vonatkozó adatokat. Ha nem észlelünk hiányosságokat, akkor azt a rekordot rögzítjük, hogy az ellenőrzés során a vizsgálat során nem találtak szivárgásokat a csővezetékek falain és az ízületeken.

A tesztek eredményei alapján elkészül a bizottság döntése, amelyet a törvény határolójában rögzítenek. Rendszerint ez egy sablon bekezdés, amely csak kiegészíti a tesztelt rendszer nevét.

A teszt befejezése után a szoros cselekményt a bizottság minden tagja aláírja. A cselekmény formájának megváltoztatása és annak eltérése nem megengedett.

A kültéri szennyvízminta kiszabadulása

Minta szoros szoros aktus

Villamosenergia-megtakarító doboz
Olvassa el a véleményeket itt

Minta szoros szoros aktus

A telepített szennyvíz minősége egy vidéki házban és azon túl minden szinten ellenőrzött. Először is minden építési szabályt és követelményt be kell tartani. Ezután figyelemmel kísérjük. Végül elvégzik a vizsgálatokat, és elkészítik a csatornák áthaladásáról szóló aktust, amelynek mintája megtalálható az interneten.

Mi ellenőrzött és ki ellenőrzi

A magatartás teljesítményének tesztelése érdekében:

 • a belső rendszer tesztelése;
 • szorítás;
 • jól működőképes;
 • viharos csatornarendszer.

A belföldi szennyvízcsatornák olyan vízvezeték-berendezésekből állnak, amelyek vízelvezető háztartási készülékeket tartalmaznak; minden belső csövet, valamint egy központi csővezetéket egy tölcsércsővel.

A külső csatornahálózat a házból a szeptikus tartályba, a kutakba és a csatlakozások helyeihez, tisztító létesítményekhez vezetett csővezetékekből áll. valamint az eső és eső csatorna.

A szennyvízcsatorna ellenőrzéséhez külön bizottságot állítanak össze a következő vállalatok képviselőiből:

 • elkészített és felelős minden számításhoz és rajzhoz;
 • helyszíni kutatások elvégzése és az éghajlati és környezeti információkért felelős;
 • a szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséért és a munkájuk minőségéért, valamint a hatályos előírások betartásáért;
 • megrendeli és felügyeli az összes konstrukciót, és a rendszer megbízásakor felelős a csekk minőségéért.

Minden szervezet felelőssége szigorúan a munkájuk terjedelmére korlátozódik. Ellenőrzés után megszületik a szoros csatorna-cselekedet, amelynek formája általában a képviselőkkel van kapcsolatban.

Ha bármilyen hiba vagy mulasztás merül fel, akkor a bűnös cég felelősségre vonható a megállapított jogsértések súlyosságától függően.

Villamosenergia-megtakarító doboz
Olvassa el a véleményeket itt

Hogyan ellenőrizzük a belső szennyvizet?

Minden vizsgálatot szigorúan az előírt egészségügyi előírásoknak és szabályoknak megfelelően "Csatorna." Külső hálózatok és létesítmények. Szerintük ellenőriznie kell:

 • a projektnek való megfelelés;
 • minden ízület és ízület szilárdsága;
 • vízvezeték szerelvények és alkatrészek helyes beszerelése;
 • szigorú függőleges felszállók.

Ajánlott leolvasás: A csatorna dugójának telepítésének jogszerűsége az adósok számára

Az ellenőrzés vizuális módszerrel történik. Minden részletnek azon a helyen kell lennie, ahol a terv szerint vagy a rajz szerint van megadva.

Minden készüléknek tökéletesen tisztának és tisztának kell lennie. Az ellenőrzés során ellenőrzik, hogy nem sérült-e rájuk repedések, zsetonok és így tovább. Minden lehetséges torzulást kizárnak. A telepítés eltérítése nem megengedett.

A függőleges emelőket könnyű ellenőrizni egy függőleges bob segítségével.

A csővezetéket két módon ellenőrizzük:

 • pneumatikus - levegővel;
 • hidraulika - víz.

Ugyanakkor a rendszer csak akkor ellenőrizhető vízzel, ha a körülötte levő hőmérséklet legalább öt Celsius fok.

Ha több mint egy emelet van, mindegyiket külön ellenõrizzük. Az ellenőrzés során dugókat helyeznek el annak érdekében, hogy elkülönítsék a csatorna többi részétől.

A csővezeték ellenőrzése:

 • vannak-e eldugulások a csövekben, vagy van-e építési hulladék - ha van egy flush;
 • a vízszintes részeket a kiömlésre tesztelték - ehhez ¾ csöveket és többet kinyitottak, teljesen vízzel töltöttek és tíz percig maradtak (ha nincs szivárgás sértetlen rendszerben, nem szabad észlelni);
 • 0,08 MPa nyomást alkalmaznak a függőleges szakaszokra, és tizenöt-húsz percig tartanak.

Ha szivárgó vegyületeket találunk egy vagy több területen, akkor a probléma megszűnik, majd a vizsgálatokat újra elvégezzük.

A külső csatorna ellenőrzése

A szennyvízcsatorna ezen részében többnyire a hidraulikus módszerrel végzett vizsgálatokat is elvégzik. Ezek a következőkből állnak:

 • a cső tömítettségének vizsgálata az előző módszerhez hasonlóan;
 • a csővezeték szükséges meredekségének ellenőrzése;
 • a kutak és minden egyéb felszerelés ellenőrzése;
 • ellenőrzi a viharcsatornák működését.

Annak ellenõrzésére, hogy a meglévõ elfogultság megfelel-e, egy szintet kell alkalmazni. A víznyomás-rendszer teszteléséhez a vizet nyomás alatt kell biztosítani, amelyet a tervdokumentáció tartalmaz. Ha a bemeneti és a kimeneti nagysága megegyezik, akkor ez a vizsgálat átvehetőnek tekinthető.

Ajánlott az olvasáshoz: Hogyan lehet visszacsapó szelepet felhelyezni a csatornára?

egy szeptikus rendszerrel és egy szennyvíz biológiai tisztító állomással rendelkező magánház szennyvízrendszere

A kutak tömítettségét a vízszigeteléstől függően különféle módon ellenőrizzük, amely beépítve van:

 • belső szigeteléssel ellenőrizze a szivárgás mennyiségét;
 • külső - éppen ellenkezőleg, a beáramlás szintje.

De minden esetben, ehhez a teszthez a kút tele van vízzel a kívánt szintre.

A viharcsatornákat az alábbiak szerint ellenőrizzük:

 • a csatorna kimeneténél;
 • amennyit csak lehet, töltse fel vízzel;
 • álljon tíz percig, ha a csövek fémből és húsz műanyagból vannak.

Ha a szint a kezdetektől megegyezik, akkor a cső üzemkész.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a műanyag csöveket csak az utolsó kötés lezárása után egy nappal ellenőrizni lehet.

Az üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell a csatornahálózatot. Ez segít időben ellenőrizni a rejtett hibákat az építés során és minimális veszteséggel kijavítani. Javasoljuk, hogy ellenőrizze az összes munkát, mielőtt befejezi a befejezést, és az árokot a házon kívül temették el. Az ellenőrzés eredményei alapján elkészítik a szoroson kívüli szennyvízcsatornák vizsgálatát, amelynek mintáját építési szabályzatok és rendeletek tartalmazzák

A dokumentumon kívül, annak érdekében, hogy elfogadja az elvégzett munkát és 100% -os bizonyosságot szerezzen az összes meglévő építési szabványnak megfelelően, az összes rajzot alá kell írnia azon szervezetek képviselőinek aláírásával, akik részt vettek a munkában és felelősek a megvalósításért.

Miután kézhez kapott minden dokumentumot, elkészítheti a csatornahálózat fogadását és elkezdi használni.

A pikkelysömör orvoslása

Vodakanazer.ru »Víztelenítés» Vizsgálati szennyvíz a szorosban és a normák SNiP

Szennyvízvizsgálat a szoros és SNiP normákhoz

A szennyvízcsatorna-rendszer telepítése után, mielőtt folytatná a befejező munkálatokat a bent és a kitöltő árkokban kívül, a vízelvezető hálózatot meg kell vizsgálni annak biztosítása érdekében, hogy a szerelvények, a csővezetékek és a csatlakozások szorosak legyenek. A külsõ rendszer és a belsõ hálózat ellenõrzése többféleképpen zajlik le, amelyet az építõk alapdokumentuma szabályoz - a SNiP. Hogyan történik a csövek és csatornák tömítettségének vizsgálata a kiömlés, a töltés, más módszerek és az adatok bevitele során, ha szükséges az ellenőrzési jelentésben, a cikk olvasásával megtudhatja.

A vizsgálandó csomópontok és csatornarendszerek

Az épületek teljes csatornarendszerét egy belső vízelvezető hálózat és egy külső csatorna osztja fel.

Az épületek teljes szennyvízcsatorna-rendszerét egy belső szennyvízhálózatra és egy külső szennyvízrendszerre osztják fel. A belső csatorna-elrendezés tartalmazza az ilyen csomópontok ellenőrzését:

 • vízvezeték szerelvények és azok csatlakozási pontjai a kimenetekkel;
 • a vízszintes csővezeték helyi szakaszai a vízvezeték-berendezésekből kilépő csövekkel;
 • szennyvízelvezető;
 • kipufogócső.

A csatornahálózat külső részében a csővezeték-szakaszokat szigorúsági vizsgálatoknak vetik alá (a tisztítás, segédeszközök között), valamint:

 • a teljesítmény jósága, szorossága és lejtése;
 • a szennyvíztisztító vagy felhalmozó létesítmények (tározók) állapota;
 • vihar csatorna.

Az ellenőrzésben érintett felek

A tárgyalásokon részt vevő felek mindegyike és a záróvizsga jogi aktus aláírása felelős a pontatlanságokért és a mulasztásokért

Ha többé-kevésbé nagyszabású konstrukcióról beszélünk, ahol több szervezet vesz részt, az ügyfelektől függetlenül mindegyik elvégzi a szennyvízrendszerek vizsgálatát, majd az eredményeket a vonatkozó vizsgálati jelentésben dokumentálják.

Általában véve részt vesz a csatornahálózat ellenőrzésében:

 • a projektet megfogalmazó szervezet, amely felelős a számítások helyességéért és az anyagok és összetevők kiválasztásáért;
 • a vállalat, amely elemezte az éghajlati és talajviszonyokat, és javaslatokat tett a szennyvízcsatorna külső alkotóelemeinek elrendezésére;
 • a belső és külső szennyvízcsatorna-hálózatok építéséhez közvetlenül kapcsolódó szerelési munkában részt vevő vállalkozó, és felelős a projekten végzett tevékenységek és az SNiP-ben meghatározott meglévő követelmények teljesítéséért;
 • az ügyfél, aki ellenőrzi a csatornahálózat kisülési csöveinek, csatlakozóinak és egyes funkcionális egységeinek az épületen belül és a szennyvízelvezető rendszer külső részében végzett vizsgálatának helyességét.

A kísérletek résztvevőinek mindegyike és az ellenőrzés végső aktusának aláírása felelős a rendszer egyes részeinek, egyéni csomópontjainak vagy a hálózat egészének vizsgálatakor bekövetkezett pontatlanságoktól és hiányosságokért.

A háztartási csatornák vizsgálatának módszerei

Mit és hogyan ellenőrzik, mikor ellenőrzik a belső hálózatnak a projekthez való megfelelőségét és az SNiP-ben leírt szabványokat

A belsö hálózatnak a projekthez való megfelelését ellenörizni és a bevett szabványokat a SNiP "Szennyvízcsatorna" című fejezet tartalmazza. Belső és külső hálózatok és létesítmények ". Az épületen belül az építési terv szerint az alábbi szennyvízelvezetési paramétereket vizsgálják, majd a végső dokumentumban (ellenőrzési jelentés) tükrözik:

 • a csővezeték szilárdságának vizsgálata és a csatlakozások szorossága;
 • a bevezetett berendezések és elemek elhelyezési helyének betartása a tervdokumentációval;
 • vízvezeték szerelvények helyes felszerelése a padlófelülethez képest (a fent említett SNiP-ben feltüntetik az egyes szaniter szerelvények fogantyújának padlóról a felső szélére történő távolságát);
 • a cső vízszintes szakaszainak meredeksége és a felszállók vertikálissága.

A csövek és csatlakozások tömítettségének ellenőrzése önáramló rendszerben, függetlenül a csővezeték és a szerelvények gyártási anyagától, a kiömlés módszerével történik. A technika lényege, hogy a fő csővezeték (lounger) egy részét a rendszer többi részéből egy bizonyos területen elzárták. Ezt speciális ellenőrző nyílásokkal végzik. Az elkülönített területet az egészségügyi berendezések csövei által történő vízzel való betöltéssel ellenőrzik. Az SNiP szerint a strait eredményei figyelmet érdemelnek, ha a csővezetéket legalább (vagy 75% -kal) töltötte ki az adott szakaszban összekapcsolt összes eszköz. A kifolyási módszerrel végzett csővezetékvizsgálat akkor tekinthető pozitívnak, ha a vegyületek a rendszer feltöltése után 10-15 percig nem jelentik a legcsekélyebb szivárgást (a vízzel töltött terület térfogatától függően).

A szabályozási dokumentáció szerint a szurok, vagyis a csatorna vízzel való vizsgálata, tájékoztató jelleggel 5˚ feletti levegővel. Ha a hőmérséklet alacsonyabb, pneumatikus szivárgásvizsgálatot végeznek a csöveken és a csatlakozásokon (sűrített levegő). A felszálló integritását néha - a csővezeték külső részeit is a levegő határozza meg. Alkalmazzuk a pneumatikus vizsgálati módszert a nyomócsatorna rendszer teljesítményének értékelésére, amikor a lefolyók kiürülnek, a szivattyúberendezés által létrehozott nyomás alatt.

A beépített vízvezetékberendezések elhelyezkedését és a projektdokumentációnak való megfelelést vizuálisan határozzák meg. Az egyes eszközök vevőegységének magasságát, a mosdócsatlakozás helyességét, a mosdó szifonját, a fürdőszobát, a mosogatót stb. Objektíven értékelik és tükrözik a törvényben. Vizuálisan értékelje a vízvezeték-berendezések állapotát. Ezeknek látható szennyeződéstől és mechanikai sérülésektől mentesnek kell lenniük.

A csövek lejtésének helyességét az épületen belül és kívül egy buboréképítési szint figyelemmel követi. Ha a belsõ szennyvízhálózat lejtõjének lejtése legalább 1 cm lehet lineáris mérõnként, akkor ezt az értéket 2 cm-re kell növelni méterenként.

A felemelő telepítési helyzetét (ezeket az adatokat a végső aktus is tükrözi) ellenőrizték. A függőleges eltérés 3 ° -nál megengedett. Vízzárási vizsgálatot is végzünk. A nyomásnak körülbelül 0,8 MPa-nak kell lennie.

Az épületen kívüli szennyvízcsatorna tesztelése

A csatornahálózat külső részeit és csomópontjait a legtöbb esetben hidraulikus módszerrel tesztelik.

A csatornahálózat külső szelvényeit és csomópontjait legtöbb esetben hidraulikusan hajtják végre (kivéve az említett helyzetet alacsony léghőmérséklet mellett). A vizsgálat célja:

 • csővezeték (szorítás, lejtés);
 • a differenciálmű és forgó kút működtethetősége;
 • a viharcsatornák állapota (a csatornák szivárgása, lefolyók, egy adott vízmennyiség egy egységnyi időre való átirányítása).

A kisülő tömlőt belső csővezetékként (kiömlés, sűrített levegő) vizsgálják. A szennyvízcsatornahálózatokban a csatlakozások és csövek integritását nyomás alatt ellenőrizni kell. A vizsgálat akkor tekinthető pozitívnak, ha a rendszer bemeneti és kimeneti nyomása azonos, jelezve, hogy nincs szivárgás.

A kútokat vízzel való töltéssel teszteljük. A hermetikusan lezárt be- és kilépő nyílásokkal ellátott tartálynak nem szabad szivárognia, vagyis a kútban lévő vízszintnek bizonyos ideig állandónak kell lennie. A külső szennyvízcsatorna-rendszerben (pocsolyák, szeptikus tartályok) más szerkezetek vizsgálata hasonló módon történik. A szivárgásvizsgálat eredményei tükröződnek a törvényben.

A viharcsatornát az alábbiak szerint ellenőrizzük:

 • a leeresztőcsövet egy közös ürítőcsőbe tömítik;
 • a rendszer tele van vízzel (vízszintes vízelvezetés a tető kerületén, függőleges lefolyók);
 • az eredményt 10 perc elteltével (fém rendszereknél) vagy 20 után (műanyag esetében) figyelembe veszik;
 • A csapadékvíz-vizsgálat pozitív eredményét az ellenőrzési jelentésbe beviszik, ha a vízszint nem változott, és a csövek és szerelvények ízületében vizuálisan nem észlelhető szivárgás.

Fontos! Ha a vízelvezető elemek dokkolása során tömítőanyagot használtak, akkor a rendszert a telepítés befejezése után egy nap után tesztelik.

Meg kell vizsgálni a szennyvízcsatorna-rendszert, mielőtt megkezdenék a befejező munkát az épületen belül, és kitöltik az árkot és a lövészárkot. A tesztelés lehetővé teszi, hogy megtalálja és rögzítse a csatornavezetékek és -szerkezetek telepítése során keletkezett hibákat. A szennyvízcsatorna működése akkor lehetséges, ha a végleges dokumentum (ellenőrzési jelentés) az SNiP szerint végzett összes vizsgálat sikeres volt.

A külső szennyvíz vizsgálata a szoros + minta esetében

A külső szennyvíz vizsgálatánál a kiömlés módszerével ugyanazt a dokumentumot készítik el, mint a belső vízelvezető rendszer vizsgálata során. A jogi aktus formája nem szigorú elszámoltathatóság egyik formája, és az ügyfél, előadóművész vagy alvállalkozó készíthet.

A külső vízáramlás rendszerén végzett kísérletek során az SNiP 3.05.04-85 egyik formája is használható, amely az átvételi dokumentáció általános formája a vízelvezetés vagy a vízelvezetés során végzett munkának.

Munkafogadási eljárás

Az ilyen munkák elfogadásakor a tesztek maguk végzik elsősorban:

 • Hidraulikus - csak a nem nyomott szennyvízrendszerek vannak kitéve, akár szennyvízcsatornák, akár viharcsatornák. a kutak közötti területeken végzett ellenőrzéseket a rendszer műszaki vízzel történő kitöltésével végzik el. A vizsgálatokat két lépcsőben hajtják végre: csővezetékek és csatlakozások tesztelése a talaj feltöltése és a teljes szennyvízcsatorna teljesítményének ellenőrzése után a talaj feltöltése után. A vizsgálatokat úgy végezzük, hogy 30 percig vízt adunk a kutakba vagy a vevõhálózatokba, amelyek során mérik a rendszer teljesítményét és ellenõrizzük az ízületek és az ízületek tömítettségét. El lehet végezni a csövek és csatlakozások azon képességét is, hogy ellenálljanak a megengedett maximális nyomásnak a teljes áramlásban.
 • Pneumatikus - az ilyen vizsgálatok során ellenőrizni kell, hogy a hulladékrendszer képes-e ellenállni a tervezési nyomásnak, a GOST vagy a tervdokumentáció szerint. Ehhez a fajta kutatáshoz szakosodott szervezetek vesznek részt a szükséges berendezésekkel és engedélyekkel, magában a folyamat magában foglalja a rendszer vagy az egyes szakaszok nyomásának ellenőrzését is, amikor a levegő nyomás alatt történik.

Ha a kísérletek során az egész rendszer a SNIP 3.05.04-85 szabványos mutatóit támogatta, akkor az elvégzett munka elfogadásának aktusa elkészül, különben hibás állítás és hibaelhárítási hiba keletkezik.

Időszakos ellenőrzés alatt a háztartási csővezetékekkel rendelkező vállalatok külső víztelenítő rendszereket is tesztelnek fertőtlenítés vagy különleges reagensek kezelésénél.

A vizsgálati jelentés sajátosságai

Az ellenőrzés típusától és módjától függetlenül a dokumentumnak a következő pontokat kell tartalmaznia:

A dokumentum felső részét fel kell tüntetni, ahol fel kell tüntetni az előkészítés dátumát és azt a várost, amelyben a dokumentumot elkészítették és aláírták. A város megjelölése kötelező, mivel a törvény aláírása a településen kívül, ahol a vízáramlás rendszert telepítették vagy javították.

A dokumentum ezen részében fel kell tüntetni a szervezetek nevét és a vezetők teljes nevét is, mint a szervezet előrehaladását ellenőrző, tesztelő és műszaki vagy építészeti felügyeletet végző szervezetek alapszabályait.

Ebben a bekezdésben a tervnek és a koordinátáknak a lábjegyzeteket is tartalmaznia kell, a fő terv vagy az építési projekt speciális részei szerint.

Minta töltse ki a dokumentum fejlécét

Miután a dokumentum fejléce kivonat a technikai feltételekből, amelyek alapján a kísérleteket elvégezték. Ez a rész tartalmazza a számítási képleteket, a szükséges vizsgálati berendezés listáját, a munka feltételeit és eljárását.

Az elem kitöltésekor a mérés során a kutatás során kapott adatokat használják. Ha ebben a szakaszban nem szerepel a jogi aktus, akkor hivatkozni kell a vizsgálati jelentésre, amelyben részletesen ismertetik az eljárást és minden számítást elvégeznek. Az összes eredményt egyetlen táblázat alapján kényelmesen lehet összefoglalni.

A metszet mintája a mérésekhez és számításokhoz

Az utolsó tételt kitöltik a bizottság döntésével, amely a tesztek eredményét és a lefolyórendszer elfogadásának készségére vonatkozó következtetést jelzi. Összeférhetetlenségek esetén az ok megjelölésre kerül, és hivatkozás történik a hibajegyzékekre, és a helyesbítésre és befejezésre vonatkozik.

Abban az esetben, amikor a csővezeték teljesítette az összes tesztet, az elfogadó bizottság összes tagjának és aláírásainak teljes adatait megjelölik, ezután ez a dokumentum a szakértői bizottság megkötése szerint alapjául szolgál a nézeteltérés vagy a munkaviszony megállapítása céljából.

Ennek a dokumentumnak az elkészítéséhez fontos feltétel az, hogy felhatalmazzák a bizottság tagjait, amelyekhez szükséges a vezetők szükséges sorrendje. Szintén fontosak a szakbizottság valamennyi tagjának tanúsítási dokumentuma, amely megerősíti a résztvevők képesítését a kutatás lefolytatására vagy a fejlődésük nyomon követésére.