Kell-e fizetni egyet forró vízért?

Az Orosz Föderáció kormányának a lakóházak és lakóházak helyiségeinek és üzemeltetőinek szolgáltatásaival kapcsolatos közszolgáltatások nyújtásáról szóló 06/05/2011 N 354 (2005. 05/14/2013) határozatának 40. pontja szerint:

. 54. igénypont szerinti a fogyasztó kártya mérete a közművek melegvíz (távollétében központi melegvíz ellátó) határozzuk meg a következő képlet szerint N 2 20 jelen találmány alkalmazás, mint a két komponens összege:
az előadó által készített melegvíz fogyasztó által fogyasztott mennyiség és a hideg víz ára;
a lakossági és nem lakáscélú telephelyen a fogyasztókra utalt, melegvízellátáshoz szükséges kommunális szolgáltatások előállításához használt hidegvízellátáshoz használt kommunális erőforrások költsége arányos a lakóhelyi vagy nem lakóhelyi számlázási időszakban felhasznált melegvíz mennyiségével.
A fűtési és (vagy) melegvízellátási szolgáltatások költsége a vállalkozó által a lakóépület tulajdonosainak közös tulajdonában álló felszerelés használatával történő bérbeadása esetén nem tartalmazza az ilyen berendezések karbantartásának és javításának költségeit. Az ilyen berendezések karbantartásának és javításának költségeit fel kell venni egy lakóházban lévő közös vagyon karbantartásához és javításához.

A melegvíz-ellátásért fizetett összeg kiszámítása az általános háztartások igényei szerint, kollektív mérőeszköz jelenlétében (12. képlet)

Az általános háztartási igényű lakóépületben az általános háztartási vízellátó berendezéssel ellátott melegvíz ellátásért fizetett összeg kiszámítása az új szabályok 12. sz. Formula szerint történik:

a lakóépület számlázási időszakában felhasznált melegvízellátás mennyisége (mennyisége), a melegvízellátás kollektív (általános) mérőeszközének jelzései szerint meghatározva;

az elszámolási időszak alatt a nem lakáscélú telephelyeken elfogyasztott melegvízellátás mennyisége (mennyisége), az Új Szabályoknak megfelelően;

a számlázási időszak alatt felhasznált melegvízellátás mennyisége (mennyisége) az egyéni vagy közös (lakás) mérőberendezésekkel nem ellátott lakóépületekben (lakásokban);

a számítási időszak alatt elfogyasztott melegvíz-ellátás mennyiségét (mennyisége) az egyéni vagy közös (lakás) melegvízmérő berendezéssel ellátott lakóhelyiségekben (lakásokban), amelyek az ilyen mérőberendezések méréséből származnak.

a lakás (lakások) vagy nem lakáscélú helyiségek teljes lakóterének egy lakóházban;

a lakóépületek (lakások) és a nem lakáscélú helyiségek teljes területe egy lakóházban.

A melegvízellátás kifizetésének összegeként, lakóépület általános házigényei szerint, a 12. képletben megadott értéket nem használják. Az új szabályokban meghatározott 12. sz. Képletet szintén használják a villamosenergia- és gázköltségek kiszámítására.

Példa arra, hogy az általános háztartási igényekhez szükséges melegvíz-mennyiség nagyságát egy általános ház (kollektív) mérőeszköz jelenlétében Barnaul városában, az Altai Területen található lakóházban számolják.

Számításhoz szükséges adatok:

egy közös (kollektív) adagoló készülék forró vízellátáshoz van felszerelve a lakásépületben,

 • A számlázási periódusra (naptári hónapra) a közös háztartási fogyasztásmérő forró víz mérése 1000 köbméter volt
 • a nem lakáscélú helyiségekben elfogyasztott melegvíz mennyisége elérte
  100 köbméter
 • a lakóépületekben felhasznált melegvíz mennyisége, amely nem rendelkezik egyedi készülékekkel, elszámolható
  400 köbméter
 • az egyedi mérőberendezésekkel ellátott lakóépületekben elfogyasztott melegvíz mennyisége 300 köbméter volt
 • az épület teljes területe 60 négyzetméter
 • az összes lakó- és nem lakóingatlan teljes területe az apartmanházban 6000 négyzetméter

Az épületek általános házigényeinek megfelelő melegvíz mennyisége:
(1000 - 100 - 400 - 300) x 60/6000 = 2 köbméter

Formula 12 - forró víz

Számológép segítségével kiszámolhatja a helyiségek általános házigényének megfelelő, forró víz fizetési költségeit a számlázási időszakban a 12. képlet szerint, ha a háznak közös (kollektív) adagolója van a forró vízhez.

Fizetés az egyik forró vízért: hogyan számítják ki, függ a szomszédok adósságaitól, és hogyan csökkenthető? Válaszok Perm közszolgáltatások

Az általános háztartási igényekhez szükséges forró víz fogyasztása az egyik legellentmondásosabb vonal a közösségi lakás átvételénél. Hol származnak ezek a szükségletek, lehetséges-e, hogy annyi vizet használnak a bejáratok és lépcsők mosásához? És hogyan csökkentheti ezeket a díjakat? Az Energosbyt Plus Perm ága képviselőinek magyarázatait e témában közzétesszük.

Az átvétel a "DHW ODN" sort jelöli, miért fizetnem kell az ODN-nek?

Az ODN rövidítés az "általános háztartások igényeit" jelenti. Tulajdonosa (munkáltató) helyiség (lakás, iroda, üzlet, stb), egy lakóépület, valamint a szobában is van egy részét a közös tulajdon otthon, amely arányos a méret a teljes területe a tulajdonos a helyszínen. Ezért a tulajdonosnak nemcsak a melegvíz fogyasztását, hanem az általános háztartási igényekhez szükséges melegvíz fogyasztását is köteles fizetni.

Forró víz, obschedomovye szüksége - a forró víz fogyasztása a teljesítménye minimális biztosításához szükséges megfelelő karbantartás a közös tulajdon egy lakóházban a szolgáltatások és munkák, és használata, amely része a közös tulajdon berendezés célja, hogy kedvező és biztonságos körülmények között élő polgárok és magában foglalja a szabályozási folyamat veszteségeit forró víz és a hőenergia.

A lakásépületben lakó lakó- és nem lakóhellyel rendelkezők tulajdonosai az általános háztartási igényekhez felhasznált közművektől a művészettörténetnek megfelelően fizetniük kell. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve 249. §-a, Az Orosz Föderáció Lakhatási Kódexének 39. cikke, az Orosz Föderáció kormányának rendelete, 06.05.2011. No. 354.

Milyen alapon jár el az ONE-nek?

Az OTD-re fordított kiadások megoszlása ​​arányos a lakó- vagy nem lakáscélú helyiségek teljes területének nagyságával az egyes fogyasztók (az ő használatában) lakóépületben.

Ha obschedomovogo egységnyi térfogatban számviteli ODN határozza meg a következő algoritmus: a fogyasztás a meleg víz az egész házban, fix obschedomovyh méter, le kell vonni a teljes összeg az egyéni fogyasztás bérlők és a tulajdonosok a kereskedelmi helyiségek. Az így kapott különbséget elosztják az összes lakó- és nem lakóhellyel rendelkező terület teljes területével, és megszorozzák azt a helyet, ahol az ODN-t számítják és a megállapított díjat. Ezen túlmenően ez a mennyiség nem haladhatja meg a közszolgáltatások mennyiségét, amelyet a megfelelő kommunális erőforrás fogyasztási színvonala alapján kell kiszámítani annak érdekében, hogy megőrizzék a közös tulajdon egy lakóházban.

Ennek hiányában az általános épület egységnyi térfogatban számviteli ODN határozza meg a következő algoritmus: térfogata ODN összege a standard szorozni a teljes terület az ingatlan, majd elosztjuk a teljes terület az összes lakossági és nem lakáscélú helyiségek és szorozzuk a területen a létesítmények, amelyek az ARF kiszámítani és beállítani a tarifa. Az ODN szabványait az Orosz Föderáció alkotóelemeinek aktusai határozzák meg.

Figyelembe vesszük a szomszédok adósságait, amikor a háztartások háztartási forró vízellátását tiszteletre méltó polgároknak szánják?

Minden állampolgár fizeti az egyéni fogyasztását és a teljes háztartásfogyasztásban való részesedését a közszolgáltatások szabályainak megfelelően. Az adósság defaulters nem osztják meg senkit.

Még akkor is, ha a lakóhellyel vagy a nem lakóhellyel rendelkező helyiségek adósságai forró vízzel rendelkeznek, az elfogyasztott forró vizet teljes egészében az ODN részesedésének megfelelő elosztásával számolják fel.

Mi van, ha az ODN magasnak tűnik?

Az általános háztartási szükségletekhez szükséges melegvíz-fizetés csökkentése érdekében a következő intézkedéseket kell tenni:

 • a lakótelepi tulajdonosoknak ki kell cserélniük a mérőeszközöket egy lejárt kalibrálási időszakonként, telepíteniük kell a mérőket azok számára, akik nem rendelkeznek velük;
 • időben és helyesen továbbítja az egyes mérőeszközök mérését;
 • azonosítani a hálózathoz csatlakoztatott melegvíz gátlástalan fogyasztóit, megkerülve a mérőberendezéseket egy otthoni hálózatot kiszolgáló céggel együtt.

Mi van a forró víz ellátásában?

A lakóépületek és bérlők lakóingatlanainak havi tulajdonosai a közüzemi szolgáltatások igénybevételéhez fizetési bevételt kapnak.

A dokumentum hosszú listát tartalmaz azon szolgáltatásokról, amelyekhez közüzemi számlákat kell fizetni. Néhány rövidítés nem feltétlenül egyértelmű az Orosz Föderáció rezidenseinek.

Mi az a DHW az ODN-ben az átvételkor?

Ha az átvételi elismervényben a "Melegvíz az OVD-ban" felirat szerepel, ez azt jelenti, hogy ez az oszlop tartalmazza az általános háztartási szükségletekre fordított melegvízellátás kifizetésének kiszámítását. A hidegvízellátás hasonló rövidítése a HVD.

Az épület közös tulajdonának fenntartása során fűtési, gáz-, víz- és villamosenergia-költségek állnak rendelkezésre. Ezeket a szolgáltatásokat a házhoz kapcsolódó helyiségekben használják, például az alagsorban, liftben, raktárban, padláson stb.

Az orosz jogszabályok normái szerint az általános háztartási igények (azaz az EGY) költségeit a ház tulajdonosai fizetik. Ebben az esetben a költség egyenlően oszlik meg az összes bérlő között.

Az ODN-hez forró vizet használnak az alábbi esetekben:

 • a fűtési szezon kezdete előtt ellenőrizni a rendszert;
 • a felújítás során a víz kiáramlása a javítási munka vagy a radiátorok csatlakoztatása során;
 • belső helyiségek fűtésére (bejárat, bejáratok);
 • a fűtési rendszer nyomásvizsgálatát követően javítások.

A jogszabályok módosítása után a díj nagysága rögzített lesz, és a regionális hatóságok által elfogadott szabványok szerint kerül kiszámításra.

Hogyan számítanak az általános házi igények?

Az ONE-hez használt melegvíz költségének nagysága a lakásépítésre felszerelt mérőeszközök mérésétől függ.

A törvény szerint minden épületnek rendelkeznie kell ezzel a berendezéssel az elhasznált vízmennyiség kiszámításához, kivéve, ha a mérő felszerelése technikai okok miatt lehetetlen.

Az olyan lakóépületek lakosai, ahol nincs számviteli eszköz, az ODN számára a melegvízellátást a regionális hatóságok által megállapított szabványnak megfelelően fizetik. A maximális előírások megjelölését a házért felelős alapkezelő társaság hivatalos honlapján közzé kell tenni.

A forróvíz-ellátás költségét a következő intézkedésekkel csökkentheti:

 • telepítsen egyedi számlálókat a felhasznált vízmennyiség mérésére;
 • melegíteni az alagsorban;
 • cserélje ki a fémcsöveket polipropilénnel;
 • időmérő átutalás a mérőeszközökről a közművekről;
 • A csöveket szigetelje az alagsorban és a padláson.

Az általános háztartási igények felhalmozását az Orosz Föderáció 2011. március 6-i 354. sz. Rendelete szerint hajtják végre.

Hogyan számolják ki a fizetést?

A jogszabályi módosítások bevezetése ellenére az ODN-re vonatkozó hidegvíz- és melegvízellátás kiszámításának képletei nem változtak. A költség meghatározása az általános háztartási mérő beépítésének jelenlététől vagy távollététől függ.

Ha a ház rendelkezik mérőberendezéssel, a lakótelepek tulajdonosai jelentősen kevesebb pénzt költenek az APT fizetésére, mint a ház lakói, ahol nincs hasonló mérő.

Ebben az esetben a mérőberendezés jelzései és a lakásmérők jelzései közötti különbség az ODN értéke (az egyedi mérő távollétében az átlagos normát alkalmazzák).

A beérkezett összeget az épület minden lakóterületén belül kell elosztani az egyes helyiségek méretének arányában. Így a tulajdonosok két hálószobás ház többet fizetni, mint a tulajdonosok egy hálószobás apartmanok.

Érdemes megjegyezni, hogy a számítások pontosságát számos tényező befolyásolja (pl. A lakás területére vonatkozó információ pontossága, a szobában lakók száma stb.).

Mi történik, ha az ODN díja meghaladja a normát?

Az innovációk kapcsán az ODN költsége nem haladhatja meg a víz törvényes átlagát vagy egy másik erőforrást, ha nincs mérő a lakásban.

Ha ez az érték magasabb, akkor a különbséget a Büntető Törvénykönyv vagy a Lakástulajdonosok Szövetségének kell kifizetni, amellyel a bérlők megállapodnak egy lakóépület karbantartásában.

Meg kell fizetnem az általános háztartási kiadásokat?

Jelenleg az ODN-nek az átvételi elismervényben előírt elhatárolása kötelező kifizetéseknek minősül. Az Orosz Föderáció Lakhatási Kódexének 158. cikke alapján a lakóház egy lakójának minden tulajdonosának meg kell fizetnie a közös vagyontárgy fenntartásának és fenntartásának költségeit.

Az ADF-be történő befizetés elmulasztása polgári adósság keletkezéséhez vezet, amelynek során a közműveknek joguk van a lakhatási szolgáltatások áramlását lekapcsolni.

Az alapkezelő társaság bírósághoz fordulhat, ha az adósságot a lakás tulajdonosától megfizeti.

Tervezi, hogy megszakítja a töltést ONE-nek?

Jelenleg az orosz jogszabályokban nem terveztek ilyen változtatásokat.

A többlakásos épületek minden lakástulajdonosának köteles időben fizetni az átvétel minden elemére, havonta.

Hogyan számítsuk ki az ONE-t vízhez

A közüzemi szolgáltatások nyújtására vonatkozó szabályokról szóló 354. sz. Kormányrendelet, amely szabályozza a vízgazdálkodási források 2016-ban történő kiszámítását, fenntartja azt az elvet, hogy a fogyasztók a felhasznált erőforrásokért a kollektív mérőberendezések feltüntetése szerint fizetnek.

A cikk tartalma

Az együtthatókat két komponensre osztottuk:

 • általános házigények,
 • egyéni fogyasztás.

A szabályzat 40. és 44. pontja szerint a lakóházak erőforrásainak fogyasztói - a vezetés módjától függetlenül - lakóhelyiségekben és külön-külön - ODN-ben fizetnek. A fizetés közvetlenül arányos a tulajdonos által elfoglalt területével.

A képlet összetevői

Az általános háztartási szükségletekhez tartozó hidegvíz fogyasztásának kiszámításakor a fizetés a következőket tartalmazza:

 • pázsitok (első kertek),
 • hálózatokon belüli vízveszteség
 • öblítő kommunikációs hálózatok,
 • erőforrás a kirakodások mosásához

A forró víz elszámolása a teljes összegben tartalmazza a fizetést:

 • hálózatokon belüli vízveszteség
 • a víznyomás a felemelőben (például amikor egy elemet egy lakóépületben javítanak),
 • technológiai öntözőrendszer a fűtési szezon előkészítéseként,
 • a fűtési rendszer nyomásvizsgálata.

Általános tulajdon, az Art. Az Orosz Föderáció lakótelepének 36. o. 1. része tartalmazza a ház összes helyiségét, amelyek egynél több szobát szolgálnak fel a házban, miközben nem tartozhatnak az apartmanok. A meghatározás magában foglalja a lépcsőket és a platformokat, a felvonó tengelyeket, a szemétládákat, a padlástereket és a technikai padlókat, a folyosókat, a pincék közművekkel, az általános szabadidős tevékenységek rendezésére szolgáló helyiségekben. A közös tulajdon tartalmaz egy tisztítási területet, amelyről a ház műszaki tanúsítványa vagy a KTF-tanúsítvány (8. számú nyomtatvány) tartalmazza.

Az ODN vízzel kapcsolatos normái:

 • az otthoni és kommunikációs vonal életképességének mértéke,
 • a kiszolgált szomszédos területek mérete,
 • a padlók száma és a bejáratok száma,
 • ház vízmérő eszközök rendelkezésre állása.

A vízellátás általános házigényének (HWS, Cold Water, szennyvízelvezetés) szabványa (=):

a szabvány összetevője (a Rendelet mellékletében meghatározott terület szerint)

 • (x) szorozva a házban élők számával,
 • (/) osztva a közös helyiségek területével.

Az ODN hideg és melegvíz fogyasztási szabványát az egyes helyi régiók önkormányzata hagyja jóvá, és az Energiaügyi Minisztérium rendelete és az LCD-k részletes táblázatok formájában kerülnek bemutatásra. Például a Perm régióban az I. csoportba tartozó 8 lakóépületek melegvíz aránya egy 120 négyzetméteres zuhannyal, zárt fűtési rendszerrel az egyszintes épületekben 0,249 és 9 szintes (azonos feltételek mellett) - már 0,579. Korolev városának 2015-re az ODN hidegvíz kiszámítása 37,79 rubel / köbméter alapján történt. m és 108,34 rubel / víz 1 személy. és így tovább

Képlet számítások

Az ODN víz kiszámításának módja az általános házmérő jelenlététől / hiányától függ.

Általános házi készülék hiánya

Közös számláló hiányában a díjak kiszámítása a szabványoknak megfelelően történik, és az egyes szabványok szerinti algoritmust az Energiaügyi Minisztérium és az LCD kijelző tartalmazza. A meleg és hideg víz ODN kiszámítására szolgáló képlet vázlatos kifejezése ebben az esetben így néz ki:

Az általános házi eszköz jelenléte

A számláló jelenlétében fennálló általános igények teszik ki a különbséget az általános háztartási készülék értékének és az egyes számlálók értékeinek összértéke, valamint a számlálókkal nem ellátott helyiségek szabványainak költségével. Az eredmény az összes tulajdonos által elfoglalt terület arányában oszlik meg. Ennek megfelelően, függetlenül attól, hogy a többszobás lakásban élők száma mennyi lesz, az EGT költsége több lesz, mint egy egyszobás lakásban.

A fizetés összegének csökkentése és a spekuláció elkerülése

Mivel a díjak összege a területtől függ, akkor a ház igényeinek kielégítése akkor is megtörténik, ha a lakás:

 • senki nem regisztrálva van
 • valójában több (kevesebb) ember él több mint a regisztrált
 • a tulajdonos pihenésre, vagy költözött.

Abban a helyzetben, amikor több ember ténylegesen lakik és vízzel fogyasztja a lakást, mint amire felírták, a "gumi apartmanok" problémája merül fel. Ha sok ilyen, az általános otthoni számlálók 1,5-2-szer nagyobb fogyasztást mutathatnak a szabványnál.

Ugyanakkor a "gumi" alap tulajdonosai úgy vélik, hogy pénzügyi szempontból tanácsos, hogy ne telepítsenek egyedi mérőket. Mivel a norma és a tényleges fogyasztás közötti különbség az általános háztartások igényei közé tartozik, minden lakos a folyószámla után fizet. Ennek megakadályozásához használja a következő jogalkotási lehetőségeket:

 1. A 354. sz. Határozat 56. pontja szerint a nem lajstromozott lakosok (5 egymást követő naptól) ideiglenes tartózkodás esetén a standardot a lakóhellyel rendelkező fogyasztók tényleges számának megfelelően állapítják meg és számítják ki. A tényt maga a tényleges tartózkodási törvény állapítja meg, amelyet a Tanács hatáskörrel ruház fel.
 2. A 307. sz. Határozat 19. pontjának b) pontja lehetővé teszi az ideiglenes tartózkodás megkezdésének (és időszakának) a bejelentő által a fogyasztó által meghatározott időponttól történő számítását. A hirdetmény szabad formában van feltüntetve, amely feltünteti a teljes nevet, az útlevéladatokat, a tartózkodás időtartamát és továbbítja az előadónak.
 3. Ha a fogyasztó megtagadja az értesítések benyújtását és elrejti adatait a törvényben való rögzítéshez, írásos nyilatkozatot kell benyújtania az ATC-hez. Ebben az esetben törvényt állítanak elő a körzet és a szomszédok tanúi jelenlétében, amely alapján a regisztrálatlan rezidensnek díjat számítanak fel.

A 354. sz. Rendelet kimondja, hogy a közüzemi szolgáltatások díjának összege nem haladhatja meg a vonatkozó fogyasztási előírásokat. Ha a díjak túllépik ezt a határértéket, akkor a különbséget az alapkezelő társaságnak - a szállító-közműszolgáltatóknak kell fizetnie.

A HOA vagy az FSW tagjai számára jellemző, hogy a közgyűlésen döntést hoznak az önmegváltó ilyen jellegű különbségről. Ha azonban a közüzemi szolgáltatásokat nem az alapkezelő társaság, hanem az erőforrás-ellátó szervezet végzi, az ülésen hozott döntéstől függetlenül a tulajdonosoknak fizetniük kell a különbséget.

A költségek csökkentése és a "gumi lakások" tulajdonosainak spekulációjának megakadályozása hozzájárul a következőkhöz:

 1. Az egyes mérők telepítése és a jelzések időben történő benyújtása. Közvetlenül a telepítés után a tulajdonosnak át kell adnia a lakó- és közműosztálynak a megbízást. Ez lehetővé teszi a könyvelő számára, hogy számlákat hozzon létre a rendezési rendszerhez. Ha az olvasás átvitelének késése késik, akkor a ház igényeinek meghatározása érdekében az általános fogyasztási adatokból az elmúlt 3 hónap átlagos fogyasztási értékét el kell vetni az általános célú eszköz fogyasztási adataitól, majd az adatok pontos számbavétele után újra kell számolni.
 2. A közös vagyon, a lakó- és a nem lakóhelyi területek információinak megbízhatósága.
 3. A Tanács által otthon gyűjtött információk több mint 5 napig egymás után egy egyedi mérőeszközön lakó lakosság valós számáról.
 4. Telepítés különböző eszközök lakásaiban a víz megtakarításához (pl. Http://water-save.com/).
 5. A műszaki szabályok követelményeinek megfelelő kommunikáció állapotának ellenőrzése. A rendszerek működőképességének felelőssége a menedzsment szervezet. Ha a ház általános szükségleteihez kapcsolódó túlköltekezés az alagsorban szivárgó cső következménye, akkor a kezelő szervezet a fizetést, ha bizonyíték van rá.

A Vladivostokban végrehajtott kísérlet az ilyen gazdaságossági intézkedések bevezetéséről már az első hónapban 7% -kal csökkentette a költségeket.

Az általános háztartási igények kiszámítása 2018-ban

2017. január 1-től az általános otthoni szükségletek külön költségei eltűntek a számlákban. Mostantól kezdve az ODN szerepel a közös tulajdon fenntartásának kifizetésében. Hogyan alakul ki az általános házi igények kiszámítása 2018-ban?

Az ODN rövidítése a számlákon ismertté vált a fogyasztók számára. A legtöbb fizető fél már kimutatta az eredményelszámolás mechanizmusát.

De 2018-ban a szabályok drámaian megváltoztak. Hogyan számolják ki az általános ház igényeinek kifizetését?

Fontos szempontok

Korábban az általános háztartási igények összetételében külön fizetett a villamos energia, a hideg / melegvízellátás és a hőenergia túlköltekezését.

2018 januárjától ezeket a költségeket a lakhatás fenntartásának díja tartalmazza. Egy másik fontos pont az ODN fizetések kiszámításának rendszerében bekövetkezett változás.

Korábban a díjat úgy határozták meg, hogy különbséget tett az általános célú mérőeszközök olvasása és az egyes mérőeszközök méréseinek összege között.

A legtöbb lakásépületben a különbség teljesen elosztva a bérlők között. 2018 eleje óta az ODN kifizetései világos határértékeket kaptak.

A díj nem haladhatja meg az általános háztartások igényeinek megfelelő általános fogyasztást.

Mostantól kezdve a közüzemi erőforrások fent említett mértékének megfizetése költségeit a HOA és az alapkezelő vállalja.

Fontos! Az ARF díjának beillesztése a lakás fenntartásának kifizetéséhez nem követeli meg a ház lakóinak közgyűlésének határozatát.

Ugyanakkor ezek az újítások semmilyen módon nem befolyásolják a közvetlen ellenőrzési módszerrel rendelkező magas épületeket és házakat, ahol a tulajdonosok nem határozták meg vagy hajtottak végre ellenőrzési módszert.

Ilyen esetekben megmarad az ODN-en elköltött erőforrásokra vonatkozó öreg fizetési rendszer.

Mi az?

Az ODN az általános háztartási szükségleteket jelenti. Ilyen jogalkotás alatt a lakóépületek kiszolgálása során felmerülő költségeket jelentik.

Ebben az esetben az igények változatosak lehetnek. Például a világítás költsége nemcsak energiát foglal magában, hanem a villanykörték vagy vezetékezést is.

A bejáratok és a lépcsőházak mosása magában foglalja a víz elvesztését. A bejárat felmelegedése a hő költsége nélkül lehetetlen.

A fizetési dokumentumokban az ilyen kiadásokat gyakran egyszerűen szolgáltatásként írják.

Bár a gyakorlatban ezek a szolgáltatások gyakran nem megfelelőek vagy egyáltalán nem. Ugyanakkor egy adott erőforrás fogyasztási rátája regionális szinten van beállítva.

De a fő probléma az, hogy az alapkezelő társaságoknak nincs lehetősége és vágya az ilyen erőforrások megmentésére.

Ennek eredményeként a bérlők számlákat kapnak, amelyek jelentősen meghaladják a kiadások normáit.

A jogszabályváltozások azt eredményezik, hogy a fizetési részletek most már számlákban jelennek meg.

A sebességet a frissített szabályok szabályozzák a közös tulajdonságok karbantartásához a több egység házában.

Az Orosz Föderáció Építésügyi, Lakásügyi és Közmunkaügyi Minisztériuma szerint ez a polgárok teljes körű tájékoztatását vonja maga után a lakhatási szolgáltatások költségeinek összetételéről.

Az új fizetési számla a "lakóépületek karbantartása" alatti sorban előírja a szabványok megszüntetését és a közös vagyon fenntartásához szükséges felhalmozódott kifizetéseket.

Ebben az esetben az egyes kommunális szolgáltatások minden egyes költsége külön kerül rögzítésre.

Ugyanakkor az általános házszámlálók értékei szerint a ténylegesen felhasznált források mennyisége nem tűnt el a kifizetésekből.

Vagyis a lakosok összehasonlíthatják őket a szabványoknak megfelelően fizetett összegekkel.

Ez az elemzés szükséges a tulajdonosok és a CC / HOA számára, hogy meghatározzák a lakóhelyi karbantartási szolgáltatások tényleges költségét.

Mi a célja?

Miután a komuslugi szigorúan megállapított díjakat fizetett. És a kifizetés az élő lakosok számától függött.

A piac fejlődése azt eredményezte, hogy minden energiaszolgáltató a ténylegesen elköltött forrásokat teljes mértékben megfizetni akarja, függetlenül a fogyasztó problémáitól.

Ez alapvető változtatást igényelt a nyújtott szolgáltatások fizetési rendszerében mind a lakástulajdonosok, mind az alapkezelő társaságok számára.

A gyakorlatban a bérlők által felhasznált források mennyisége különbözött az erőforrás-ellátó szervezetek mérőeszközei által rögzített mennyiségtől.

Kiderült, hogy az elköltött erőforrások egy része nem fizetett.

Az irányító cégek nem akarták, és gyakran nem tudtak olyan szolgáltatásokat fizetni, amelyeket a lakossági számlálók vagy a szabványok nem számoltak el.

Így jelent meg az általános háztartási igény fogalma a fizetési számlákon belül külön sorként.

Az ODS-nek kompenzálnia kellett volna a tulajdonos számlálók vagy a szabványok alapján számított értékek és a források tényleges fogyasztása közötti különbséget.

Ami a szabványok kialakítását illeti, ezt azért tették, hogy a büntető törvénykönyv nem kötelezze a tulajdonosokat a mutatókkal kapcsolatos eltérésekért.

2018-tól a bérlőknek meg kell fizetniük a ház fenntartásához szükséges mértéket.

Most nem kell fizetnie a szomszéd költségeinek vagy a büntető törvénykönyv gondatlanságának, ha a közüzemi erőforrások túlzott mértékűek a hibás kommunikáció miatt.

Fontos kérdés az ODN fizetési kötelezettsége. Lehet-e a tulajdonos nem fizet az általános háztartási igényekért?

Ezeket a szolgáltatásokat kötelező jelleggel fizetik ki, még a tulajdonos hosszú távollétében is. Ha a bérlő nem fizet ONE-nek, akkor automatikusan adósává válik.

Ez azt jelenti, hogy jogi eszközöket alkalmaznak rá - az erőforrások korlátozásától az adósságok bírósági behajtására.

Szabályozási keret

Az Earl ODN 2009 júniusában jelent meg a fizetési számlákon.

Az Orosz Föderáció házassága és az Orosz Föderáció kormánya 2006. május 6-i 307. sz. Rendelete szerint az egész ház villamosenergia-fogyasztásának kifizetése külön-külön kerül bemutatásra egy lakóház minden bérlője számára.

A fizetési és szolgáltatásnyújtási számítási eljárást a 2011. május 6-i 354. számú Kormányrendelet állapítja meg.

Mit jelent az Ordinance 354 fizetni vagy nem fizetni az ODN-nek? Ez a szabvány előírja, hogy a károk megtérítése jogszerű, mivel ezek ugyanazok a szolgáltatások, és a bérlők javára fordítják.

Az 179. sz. Szövetségi törvény és a 2016. december 26-i 1498. sz. Kormányrendelet módosította az Orosz Föderáció Lakhatási Kódexét.

2017.01.01-től nem az erőforrás-ellátó szervezetek, hanem a HOA vagy az alapkezelő társaságok díjat számolnak fel az általános háztartási igényekért.

Vagyis az ODN vonal most szerepel a lakás fenntartásának kifizetésében.

Az innováció magyarázata az, hogy a házat a közös tulajdon fenntartása során a források felhasználják.

Ugyanakkor, ha 2018-ig az ODN kifizetését a fogyasztási előírások szerint állapították meg, akkor 2018 elején új fogyasztási előírások léptek hatályba.

Maga az alapkezelő társaságok az általános célú fogyasztásmérők bizonysága szerint fizetnek ki erőforrás-ellátó cégekkel.

Egyszerűen fogalmazva, a bérlők nem tudnak egynél többet fizetni, mint a megállapított szabványokat. Ha túlterhelt, akkor fizet a Büntető törvénykönyvnek vagy a HOA-nak.

A szabályzatokat a regionális hatóságok hagyják jóvá, és az Orosz Föderáció témáitól függően változhatnak. A jóváhagyott szabványokat közzé kell tenni az alapkezelő társaság honlapján.

A feltörekvő árnyalatok

A 2017. január 1-jén hatályba lépett újításoknak köszönhetően a lakástulajdonosok a közüzemi szolgáltatások kifizetésekor optimalizálhatják a költségeket.

Hogyan működik egy minta szerződést a letét befizetésekor lakás vásárlásakor, itt olvasható.

Bármely lakástulajdonos, aki ismeri az erőforrás-fogyasztás normáit, értékelheti az alapkezelő társaság teljesítményét a lakások energiahatékonyságának javításában.

Lehetővé válik a lakásban felhasznált erőforrások mennyiségének becslése.

A pontos mérési adatoknak köszönhetően meg lehet állapítani, hogy a fogyasztás túlzott-e, és miért az egyik lakás drága, mint a másik.

Továbbá a lakóházak tulajdonosai is láthatják, mennyit költenek a szomszédos területek és a közös parádia miatt.

A költségek vizuális megjelenítése hozzájárul a problémák megoldásához, és megtakarítási forrásokat vált ki. Ez viszont csökkenti a tábla méretét a közös háztartási igényekhez képest.

Mi szerepel az általános háztartási igények között?

A sokemeletes épületek lakói nagyrészt megértik az egész házigényt:

 • a bejáratok és a szomszédos területek házainak világítása;
 • a közös területek tisztítási költségei;
 • a teljes terület fűtési költsége.

De tudnod kell, hogy pontosan mi szerepel az ODN-ben. Ezen energiaköltségek mellett az általános háztartási igények közé tartoznak a következők:

 • üzemeltetése felvonók;
 • vízszivattyúk használata;
 • interfonok és riasztórendszerek használata;
 • vészvilágítási attics és pincék;
 • a beépített elektromos berendezések jellemzőivel kapcsolatos technológiai veszteségek.

ONE a vízellátáshoz:

 • kirakodások és szemétkikötők mosása;
 • pázsitok;
 • öblítő kommunikáció;
 • házvíz-hálózatok elvesztése;
 • a fűtési rendszer nyomásvizsgálata;
 • a fűtési rendszer javítása és üzembe helyezése.

Az erőforrások egyéb költségei nem szerepelnek az oktatási intézményben. De ezek eléggé elegendőek ahhoz, hogy a nem megfelelő fogyasztás jelentős veszteségeket okozzon.

És mivel most már lehetetlen leírni a bérlők összes költségeit, az alapkezelő társaságok közvetlenül érdekeltek a források megtakarításában és a megfelelő felhasználásuk biztosításában.

A villamosenergia számítása (képlet)

A villamos energia ODN-fizetésének összege nagymértékben függ a közös háztartási mérőeszköz jelenlététől / hiányától.

Fogyasztás hiányában az energiafogyasztás a 2012-ben megállapított szabványoknak megfelelően történik.

A rendeleteket csak 2018 júniusáig felülvizsgálják. Hogyan töltik az áramot az ONE-en most?

Ha van egy közös mérő a lakásépületben, akkor az általános házigényeket az Energonadzor képviselője és a lakóközösség által választott ház képviselője számolja ki.

Az alap a különbség az általános célú mérő és az egyes mérőeszközök jelzéseinek összértéke között.

A teljes összeg tartalmazza az olyan stan- dardok szerint számított értékeket, amelyek nem rendelkeznek méterrel. Az így kapott különbség az összes lakástulajdonosra osztható, figyelembe véve a megszállt területet.

Az ODN általános házszámláló jelenlétében történő meghatározására szolgáló képlet a következő:

Egy közös villamosenergia-mérőeszköz hiányában az ODE-t a jóváhagyott szabványok szerint határozzák meg.

A képlet a következő:

Egyéb segédprogramok ODN (tarifák)

Ami a többi kommunális szolgáltatást illeti, a vízfogyasztás fontos. 2018-ig a bérlők fizették a teljes költségcsökkenést.

2018-ban meg kell változtatni a helyzetet. A szabványok jóváhagyása után a teljes vízfogyasztást legfeljebb a jóváhagyott díjszabás fizetik.

A szabványok meghatározásánál figyelembe kell venni a sokemeletes épületek műszaki és tervezési jellemzőit:

 • emeletek száma;
 • a mérnöki rendszerek kopása;
 • a vízellátó rendszer típusa;
 • otthoni berendezéseket.

A közös vagyon fenntartására szolgáló közművek költségeire vonatkozó szabványokat olyan szabvány alapján kell kiszámítani, amelyet az Orosz Föderáció minden egyes alanyának 2017. június 1-je előtt meg kell hoznia.

Vagyis, míg az átlagos tarifákról az Orosz Föderációban lehetetlen. Ez nyilvánvalóvá válik az értékek Oroszországban történő jóváhagyása után.

Az átlagos szabványok kialakítása érdekében a szakembereknek telepített épület teljes mérőóráját kell felszerelniük, és számolniuk kell a teljes és az egyéni fogyasztás közötti különbséget.

Videó: fizetés az általános otthoni igényekért

Az Ön információiért! 2018 januárjától olyan lakásokban, ahol az OTD díja meghaladja a szabványokat, vagy a mérések nem állapíthatók meg a mérők hiánya miatt, a bérlők a normáknak megfelelően fizethetnek szolgáltatásokat. Minden felesleges kiadást a büntető törvénykönyv fizet.

Hogyan fizethetek?

Az LCD RF 154. cikkének (1) bekezdése szerint az ODN 2018-ban fizetendő díjat a HOA vagy a Büntető Törvénykönyv által kiállított számlán a lakóhely fenntartásáért fizetett díj tartalmazza.

Most az ODN nem vehető fel a víz vagy a villamos energia fizetésére a szoba területe alapján.

Ugyanakkor a fizetési egység fizetése nem haladhatja meg az általános háztartási szükségletekre vonatkozó, a regionális jogszabályok által meghatározott fogyasztási szintet.

Az előkészületeket 2015. január 1-je előtt közzé kell tenni a helyi közigazgatás vagy regionális szolgáltatás honlapján.

Ugyanakkor a jogszabály nem ad egyértelmű választ arra a helyzetre, amikor a standard meghaladja a tényleges összeget.

Az építésügyi minisztérium 2010. május 14-i levele azonban egyértelműen kimondja, hogy az ODN kifizetését nem a szabvány alatt kell végrehajtani.

Bírósági gyakorlat

Az ODN módosításai saját igazságszolgáltatási gyakorlatot jelentenek. Amíg az elképzelt módosítások elkezdenek cselekedni, ameddig kell, nagyon sok árnyalatot fog igénybe venni.

Ami a korábban létező normák megváltozását megelőző gyakorlatot illeti, ez nagyon kiterjedt és az Orosz Föderáció szinte teljes területére terjed ki.

Különösen a fent említett felülvizsgálatban többek között figyelembe vették a közös épületek szennyvízmérő berendezéseinek hiányát a lakóépületekben és a szennyvíz töltését az ONE-rel kapcsolatban.

Megállapították, hogy a vízelvezetés szabványának meg kell felelnie a központi vízellátó források által szolgáltatott vízmennyiségnek.

Ugyanakkor az Orosz Föderáció Fegyveres Erői megállapította, hogy a vízelvezetés mennyiségét a vízelvezetési szolgáltatások fogyasztására vonatkozó előírások alapján kell meghatározni.

Hogyan számítsuk ki a ház területét, olvass ide.

Az ingatlanok cím szerinti biztosításáról, lásd itt.

De nincs ilyen szabvány. Ezért az egyik a víz elhelyezésére nem lehet. Ez a "víztisztítás az egyikhez" vonalat vonja maga után illegálisnak.

Egy másik fontos pont az általános otthoni mérők telepítésével kapcsolatos. A 11/23/2009. Sz. 261. sz. Szövetségi törvény kötelezi a tulajdonosokat az összes ház mérőeszközének telepítésére.

Ha a bérlők maguk nem telepítették a mérőt, az erőforrás-ellátó cégnek ezt kellett volna tennie.

Ugyanakkor a telepítési díjat a tulajdonosok egyenlő részletekben fizetik öt éven keresztül. A gyakorlatban az erőforrás-ellátó vállalatok azonnali fizetést követeltek.

A teljes mérőműszer telepítésének kifizetését az Egyesült Királyságban kell teljesíteni, de öt éven belül fizetést teljesíthet.

Még nem lehet megmondani, hogy az új módosítások milyen hatást gyakorolnak az apartmanok tulajdonosaira. Meg kell várnia a szabványok jóváhagyását minden régió számára és a tényleges alkalmazásuk gyakorlását.

Általános ház víz kell

A ONE vagy az általános háztartások igényeinek kialakulása, sokan zavartan vannak, mivel azonnal nehéz megérteni, hogy mi az, és hogyan kell kiszámolni az ODN-t a víz és a közművek számára az új tarifákon. Ennek a cikknek és ezen a webhelynek köszönhetően megtalálhatja a gyakran feltett kérdésekre adott válaszokat, és megértheti, hogy mi történik az új számlán a közüzemi számlák kifizetése és a számítások elvégzése érdekében a fizetés megfelelő végrehajtása érdekében.

A rendelkezésre bocsátott információk 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban és más években relevánsak lesznek, mivel Novoszibirszk, Moszkva, Omszk, Moszkva régió, Perm, Szentpétervár, Cseljabinszk, Kalinyingrád és más városok Oroszország és Ukrajna adatai folyamatosan frissülnek. Érdemes megjegyezni azt is, hogy az új törvényt nem semmisítették meg, bár egyes médiumok arról írták, de az ár minden szolgáltatás esetében nő.

Mi az a víz a lakásban és a kommunális szolgáltatásokban?

A kommunális források "jönnek" a lakóépületekbe, amelyek közül néhányat a bérlői lakásoknak adnak el, míg a fennmaradó részt a házra és a nagyközönség tulajdonára, amelyet APL-nek hívnak a lakás- és közüzemi szektorban. A 354-es kormányrendelet szerint minden lakástulajdonosnak meg kell fizetnie az általa fogyasztott szolgáltatásokat és a teljes házat kiszolgáló szolgáltatásokat, amelyekre a számolási képleteket használják, amelyeket később a jelen cikk tárgyalja.

Mi szerepel az általános háztartási vízellátásban?

Mit tartalmaz az ODN hideg vízben a törvény szerint? Ez magában foglalja:
- a leszállást és a szemét szennyvíz tisztítását vízzel;
- a pázsit öntözése, az előkert gondozása;
- mosási kommunikáció;
- a házon belüli vízhálózatok elvesztése.

Mit tartalmaz az ODN a hidegvízhez 354 felbontással? Ez magában foglalja:
- az akkumulátorok és a fűtési rendszerek javítása során az otthoni vízszivattyúk;
- a fűtési rendszer nyomástesztelése a javítás után;
- az új fűtési szezonra való felkészülés, melyben a forró vizet a technológiai szorosra fogyasztják;
- vízvesztés a házhálózatban.

A lakóépület meleg és hideg vízének ODN számításának módja megváltoztathatja a használt OPUV (általános vízmérő eszközök) módosítását. Az a kérdés, hogy az egyiket behelyezzük-e, vagy minden bejáratnál tovább vizsgáljuk.

A házhoz meleg vízhez és hideg vízhez van szükség

A forróvíz fogyasztása, amint azt egy 2013. április 16-i, 344. számú kormányrendelet is jelzi, és a fennmaradó vízköltségek szerepelnek az egyes fogyasztók erőforrásainak kiszámításának általános elvében.

Legtöbbször a víz ODN-jein végzett számításokat a házon belüli személyes számlákra osztják el, a terület arányosságának elvén alapulva. Ugyanakkor a személyes számla egy lakás vagy nem lakáscélú helyiség, hiszen mindegyikük az egész házban felmerül.

A meleg- és hidegvíz lakó- és kommunális szolgáltatási standardjai külön-külön kerülnek meghatározásra

Az ODN vízzel történő számítása minden ház mérőeszközeinek távollétében

Ha az általános esetről beszélünk, akkor a számításhoz a következő képletet használjuk az ODN hideg és forró vizének:

Nincs = 0,09 x K / Soi (köbméter / négyzetméter havonta)

Az Nd értéke a kedvezményezettek és azok számára, akiknek nincs vízjuttatása, a közüzemi szolgáltatások szabványa. A 0,09 ábra a vízforrás felhasználását jelenti 1 bérlőnként, és a K érték mutatja az egész ház lakóinak számát. A Soi paraméter a ház minden szobájának teljes területe.

Egy másik ODN képlet:

Vodn = standard * Sodn

Ebben az esetben a Vodn az összes számla kötetének értéke, és a Sodn csak a közös tulajdonban lévő területet jelenti, vagyis a közös területekről van szó. A második képlet szerint kapott értéket el kell osztani az egyes bérlők között, beleértve a nem lakáscélú helyiségek figyelembevételét is, például a bentlakásos üzletekben.

Az ODN vízzel történő számítása minden lakásmérő berendezés jelenlétében

Ebben a helyzetben a következő számítás érvényes:

Vodn = Vdom - Vaccount - Vnorm - Vdue

A Vodn értéke alatt szokásos, hogy megértsük az elszámolások könyvelését a háztartási igényeknek megfelelően, és Vdom a ház egészére telepített számláló fogyasztása. A Vcount értéke az egyes lakásmérők indikátorainak térfogatának összegeként kerül kiszámításra, és a Vnorm a teljes szabvány azokban az esetekben, ahol nincs mérő. V levonás a további szolgáltatásokhoz kapcsolódó levonás típusa.

Szennyvíz az általános háztartási igényekhez

Ha megnézzük az új törvényt és annak változásait, megértjük, hogy a nappaliban lévő mérőberendezések elérhetőségét kevesebbet kell kifizetni az előző időszakhoz képest, mivel a normálértéket meghaladóan a kifizetés nem a lakóingatlan tulajdonosa, hanem valaki lesz a szolgáltató. De kivétel van a beszállítóval a vállalat személyében, aki ilyen tevékenységeket folytat, és nem engedélyezi az ilyen előnyöket.

Fogyasztás és vízellátás az általános háztartási igényekhez

A vízellátás kétértelmű értelmezéssel rendelkezik, amely hatással van a számítási képletekre és végső soron a fogyasztóra. Ha a 2013. június 1-jétől bevezetett új szabályokról beszélünk, az egyéni fűtés javasolt volumenkülönbsége és a beszállító által bemutatott, ami szinte mindenki számára megfelel, még akkor is, ha a számlát végre kell hajtani, azoknak, akik nem rendelkeznek vízmérővel és egy lakóépület bérlőivel, akiknek a telepítése megtörtént, az egész házra vonatkozó levonások kifizetéseinek összegével egyenlőnek kell lennie, és a különbség csak az egyéni lakáshasználat esetén keletkezik.

Hogy ne fizessünk egyet a vízért törvényesen és jogilag

Nem tudom fizetni a közüzemi számlákat? A teljes kifizetés nem szüntethető meg, de lehetősége van mentésre, még előnyök nélkül is. Kezdeményezésként érdemes elhárítani a hibákat és csaló számlálókat az alapkezelő társaság képviselői által, ami könnyen megtehető, ha jelölteket javasol a házvezetők helyzete alapján az egész házból. Jogot kapnak a büntető törvénykönyv képviselőinek vallomása ellenırzésére, és biztosítják, hogy minden érték megfeleljen a valódi fogyasztásnak, és az ezt követı számítások hibák nélkül történjenek. Nem kevésbé hasznos innováció egy kapcsolószekrény telepítése, amely minden bérlő számára a legnagyobb megtakarítást eredményezi.

Általános vízmérők

Az ilyen vízmérők abban az esetben válnak szükségessé, ha a HOA vagy a büntető törvénykönyv számításokat végez valamennyi lakóhelyen. Az általános vízmérő szerelési szabályok bizonyosak és az ilyen munka költségei, és távollétében új fogyasztási normákat lehet figyelembe venni.

Ki fizeti a telepítést? Kinek a kiadása lesz a telepítés? Ebben az esetben az ingatlantulajdonosok fizetik a pénzt, mivel csak az érdeke, hogy kevesebbet kezdjenek a közüzemi szolgáltatásokért. Érdemes megjegyezni, hogy az ilyen létesítmények képesek felismerni a szivárgások minden típusát, és kivonni őket az általános értékből, ami a tényleges kiadási adatokat adja meg, és a veszteségeket a ház lakói nem fizetik meg, de ezt mindenki végzi, aki nem szállította a mérőt az egész házba.

GVS az ODN-en: mi az?

A hónap minden második felében, az oroszországi városok átlagos lakosai rendszeres bevételeket vesznek fel a postai és a kommunális szolgáltatásokból. A gázszámlát, a villanyszámlát, a meleg és hideg víz számláját (amelyhez egyébként túlfizetés nélkül viselkedünk). Rengeteg irat van, a lista hosszú, és ahogy általában ez történik - nincs idő olvasni és beletenni, és nem érzed magad

Felhalmozódott, akkor így van. És egy lusta, ebben az értelemben tiszteletre méltó állampolgár, megy és fizet mindent a listán, egy közös szónak nevezik - "kommunális". De ez a lustaság jelentősen eltalálja a pénztárcáját, csak nem veszi észre, vagy nem akarja észrevenni.

Ha alaposan elolvassa a segédprogramok kézhezvételét, elég sok érdekes dolgot talál. A bejárat felújításából (az úton ismeretlen, ki és mikor javítja), és végül a GWS és az ODN titokzatos rövidítéseivel zárul. Ők a számlára kerülnek, meg kell fizetnie őket. De mit jelentenek és mit fizetünk?

Ha szeretné tudni, hogyan oldja meg pontosan a problémát, kérjük, forduljon az online tanácsadó űrlaphoz a jobb oldalon. Gyors és ingyenes! Vagy hívjon telefonon:

+7 (499) 703-47-59
Moszkva, Moszkva régió

+7 (812) 309-16-93
Szentpétervár, Leningrád régió

+8 (800) 550-72-15
Szövetségi szám (ingyenes hívás Oroszország minden régiójában)!

GVS az ODN-en: mi az?

GVS az ODN-en - ez egy bonyolult karakterkombináció a rendszeres közösségi számlán. A HWS melegvízellátást jelent, a ONE pedig az általános háztartási igényeket jelenti. A fogalmak összevonásával megállapítható, hogy a lakhatási és kommunális szolgáltatásokról szóló törvényjavaslatunk tartalmazza a "melegvíz ellátást az általános háztartások igényeihez".

Ez az egyik olyan közszolgáltatás, amelyet a közös tulajdon fenntartásának folyamatában használnak egy lakóházban.

Ezek közé tartozik a villamos energia, gáz, hő. De nem lakóhelyiségekben használják a ház lakásán kívül, például a bejáratnál, a liftnél, az alagsorban, a raktárban.

A lakóépületek és lakóházak tulajdonosainak és használóinak közüzemi szolgáltatási eljárásáról szóló kormányrendelet szerint az ilyen jellegű közművek költségeit a ház minden lakója viseli, és egyenlő arányban oszlik el közöttük.

Az egész lakossági igények megfizetése nem a lakossági és a közműágazatban dolgozó munkavállalók szeszélye, hanem a törvényben rögzített közvetlen kötelessége.

Az új sorban a fizetési számlák ház és segédprogramok, olvassa el itt.

Miért van szükségem forró vízellátásra az állomáson? A melegvíz az ONE-ben részt vesz:

 • a víz feltöltése a felszállóban az elemek javítása és a fűtés kezdete alatt;
 • a fűtési rendszer nyomástesztelése után javításra;
 • a rendszer fűtési szezon előtti technológiai szorosára;
 • a bejárat általános fűtése és a vízhálózatokban bekövetkezett veszteségek visszafizetése.

A használati melegvíz mennyisége a hőmennyiségmérő értékétől függ. Figyelembe veszi a vízmennyiséget, nem köbméterben, hanem a hidegvíz fűtésére használt hőenergia mennyiségét. Ezért a szolgáltatások költsége általában a növekedés irányában változhat.

A mai napig a lakóépületek lakói, akik nem rendelkeznek közös GVS mérőeszközökkel, emellett 1 köbméter vizet is fizetnek.

A használati melegvíz készü- lék telepítése a tisztességes fizetést teszi lehetővé - minden ház esetében a saját mennyisége, a műszeres méréstől függően.

Azonban a hőenergiára vonatkozó ODE meglehetősen nagy a többi energiaforráshoz képest. Ez egy Gcal (a hőmennyiség mérési egységeinek) magas költségeiről szól.

Ez elég ahhoz, hogy körülbelül 1000 m3 vizet (1000 tonna) melegítsen. Azonban az egyik víz sokkal többet igényel. Természetesen a költség csökkenthető a forró víz fogyasztása és a hőtakarékosság csökkentésével (a ház falainak, alagsorának és padláscsövének szigetelése). Azonban a "nagyjavítás a ház" árcédulája meredeken ugorhat. És még mindig nem ismert, hogy miért jobb fizetni.

Általános ház igényei: hogyan fizetik őket

Az általános háztartási igények elszámolásának módját az Orosz Föderáció kormányának rendelete (354. sz., 354. szám) szabályozza és szabályozza. E szabályozási aktus szerint a házon belüli közös otthoni mérőeszköz rendelkezésre állásától függ.

Az ODN számítása egy közös mérőberendezéssel ellátott házban a következő. A teljes házigényt úgy számítjuk ki, hogy különbség van az eszköz által feltüntetett térfogat és az egyes apartmanok bérlőinek egyedi számlálóinak összesített összege között (ha nincs számláló, akkor az átlagárat veszik).

A különbség az összes apartman között van, a területük arányában. Nyilvánvaló, hogy a 3 szobás lakás bérlői az ODN-nél többet fizetnek, mint az egyszobás lakóinak.

Ugyanakkor az Orosz Föderáció 354. sz. Kormányának ugyanezen állásfoglalása szerint egy háztartási fogyasztásmérő készülék OTD-jének elhatárolása nem haladhatja meg az átlagfogyasztási normákat (ha nincs mérő a lakásban). Ha azonban a számítás a fenti összeget mutatja, akkor az alapkezelő társaságnak, mint a közművek előadójának, meg kell fizetnie ezt a különbséget.

Egy másik módja ennek a helyzetnek az, hogy egy közgyűlést tartsanak fenn a bérlőkről, ahol a lakás tulajdonosai úgy dönthetnek, hogy a számított különbséget önmagukban fizetik ki.

Általában egy ilyen döntést támogatnak a lakásszövetkezet és a lakhatás és a közüzemi alkotóelemek tulajdonosai, különben a HOA-tagoknak teljes mértékben meg kell fizetniük a számlát saját pénzükből.

Az egy olyan ház számítása, amelyben nincs közös otthoni mérőeszköz, némileg eltér az előző módszertől. A forró víz térfogatát a következő képlet alapján számítjuk ki: a melegvizet mint standardot meg kell szorozni a közös tulajdonság területtel, és a területükön minden apartmanra osztjuk. Ebben az esetben a 3 és 4 szobás lakások tulajdonosai nem irigykednek. Ki kell rakniuk.

A melegvízellátás költségét az ODN segítségével a következő módon csökkentheti:

 • minden lakásban telepíteni az egyéni mérőeszközöket, ezáltal a fogyasztást a tényleges sebességgel, ami rendszerint lényegesen kisebb. Ugyanakkor a lakóépületbe történő beszerelést követően szükséges a mérő beviteli igazolás átadása az elszámolási rendszer megváltoztatásához;
 • Az egyes számlálók bizonyságtételének elárusítása. Ha ez nem történik meg, akkor az átlagos vízfogyasztást az elmúlt 3 hónapban kivonják egy általános célú mérőberendezésről. Fontos, hogy az összes bérlő ne felejtse el ezt, mert miután az egyik lakó tulajdonosa bejelentette a vallomását, az egész házra újraszámításra kerül sor, és a fizetendő összeg minden hónapban "lebeg".

A következő tények befolyásolhatják az ODN összegét:

 • a közös tulajdon helyiségeinek területére vonatkozó információk pontossága és relevanciája;
 • a lakóház mindegyikének területére vonatkozó információk pontossága;
 • az apartmanokban lakók pontos száma. Például ha 1-2 embert regisztráltak a lakásban, és 5-6 ember él, akkor valójában sokkal több vizet fog fogyasztani, és a számítás során figyelembe veszik az 1-2 főnek megfelelő arányt, ami torzíthatja a pontos díjak összegét.

A 354. sz. Határozat 56. szakasza szerint, ha az egyéni vízmérő berendezéssel nem ellátott lakóhelyen az adott lakóhelyen nem regisztrált állampolgárok 5 napig élnek (függetlenül attól, hogy melyik, rokonok vagy barátok látogatása, akik egy másik városban tartózkodtak) a vízfogyasztást minden egyes tényleges bérlő esetében (és nem minden előírtnél) kell kiszámítani. Ugyanakkor a ház tanácsának joga van arra, hogy megfelelő jogszabályt dolgozzon ki a polgárok tényleges tartózkodási helyére. Töltse le a nyilatkozat űrlapot.

Általános üzleti igényeket kell megtennie, függetlenül attól, hogy hasznosak-e Önnek személyesen vagy sem. Természetesen ez nem személyes szükséglet, és nem akarom befektetni a pennyemet.

Ne feledje azonban, hogy az élet a társadalomban, még olyan kicsi, mint egy lakóépület, bizonyos kötelezettségeket ró rád. Az ADF fizetési kötelezettségét törvény írja elő. Az adócsalás miatt a megfelelő jogi felelősség előfordulása.

Ha szeretné tudni, hogyan oldja meg pontosan a problémát, kérjük, forduljon az online tanácsadó űrlaphoz a jobb oldalon. Gyors és ingyenes! Vagy hívjon telefonon:

+7 (499) 703-47-59
Moszkva, Moszkva régió

+7 (812) 309-16-93
Szentpétervár, Leningrád régió

+8 (800) 550-72-15
Szövetségi szám (ingyenes hívás Oroszország minden régiójában)!