OST 36-128-85 p.6 A csőkötések rendszerei

B pontossági osztály

A pontossági osztály

* Olyan szerkezeteknél, ahol a gyűjtés körülményei között nagy különbség van a lyuk és csavar átmérőjénél

11.2.2. A szerkezeti elemeknél a nyírási vagy összenyomási csavarok számának, a kötés rögzítő elemeinek a kötésben vagy a csukló egyik oldalán kell lennie legalább kettőnek. A kettős nyírási csavarokkal történő összeszerelés javasolt.

11.2.3. Olyan csatlakozásoknál, amelyeknél a megfelelés elfogadhatatlan (pl. Tömörített hajlított árbocok, nyilak stb. Ízületeiben), csavarokkal végzett munkák során az A pontossági osztályú csavarokat egy hatoldalú csökkentett fejsel kell ellátni a GOST 7817 -80 és anyák a GOST 5927-70 * szerint vagy a nagy szilárdságú csavarok és anyák a GOST 23356-77 szerint.

11.2.4. A csavar menetének, kivéve a nagy szilárdságot, nem lehet mélyebb, mint az anyacsavar közelében lévő elem vastagságának fele.

11.2.5. Az ellenőrzött feszítés nélküli csavarok közötti csuklóknál a lyuk közepétől a széléig tartó legkisebb távolságnak egyenlőnek kell lennie: az erő - 3d mentén, az erővel - 1,5d. A lyukak középpontjai között a legkisebb távolságot meg kell egyezni: az erővel - 3,5d, erővel - 2,0d. Lehetővé kell tenni, hogy a lyuk középpontjától az él széléig 1,5d-ig terjedő legkisebb távolságot és a lyukak középpontjai közötti legkisebb távolságot 2d-re csökkentse. A K együtthatók kiszámításae a 8.2.8. pontnak megfelelően kell végrehajtani.

Csőcsatlakozások

a - hegesztett; b - csavarozott; 1 - bélés; 2 - saroklemezek; 3-figurális burkolatok;

4 - karimák; 5 csavarok

A fenébe. 13.

11.2.6. A csavarok csavarokkal történő összekötése ajánlott. 13, b.

11.2.7. A fennmaradó követelményeket meg kell tenni a bekezdésekben. 12.15, 12.18-12.20 fejezetek az SNiP II-23-81.

11.3. Karimás csatlakozások

11.3.1. A központi feszültségnek kitett nyílt profilú elemek FS kialakításakor a csavarokat a csatlakoztatott elemek keresztmetszetének súlypontja mentén, a külső erők egyenetlen eloszlását figyelembe véve kell elhelyezni (11. és 14. ábra).

A belső és külső zónák egy csavarja által észlelt K erők arányát az asztaltól kell venni. 8.

11.3.2. Az FS csavarokat a lehető legközelebb kell elhelyezni a csatlakoztatott profil elemeihez (lásd 11. és 14. ábra).

ahol dw - az alátét külső átmérője;

- a csavarfurat közepétől a csatlakozóelem széléig tartó legkisebb távolság;

w - peremszélesség a külső zóna egy csavarjánál;

hogyf - a varrat lábának magassága.

11.3.3. Az FS kialakításakor rendszerint a csavarátmérő és a karima vastagságának következő kombinációját kell használni:

karima vastagsága, mm

A kerek és téglalap alakú csövek elemeinek karimás csatlakozásai

A fenébe. 14.

11.3.4. Az FS bordák vastagságát az állapotból kell rendelni

ahol tr - merevítő vastagsága;

te - a csatlakoztatandó elem vastagsága.

11.3.5. A kerek vagy téglalap alakú csövekből álló elemek FS-t a középső nyújtásnak kell alávetni 20-40 mm vastag karimával, merevítő bordákkal, amint azt az 1. ábra mutatja. 14. A bordák vastagságát a 11.3.4. Pontnak megfelelően kell venni. A bordák magassága nem haladhatja meg a 100 mm-t. A hosszt az összekötés tervezési jellemzői határozzák meg: a kerek csövekből álló FS elemek esetében legalább 2,5 csőátmérő egyenlő és 2 átmérő esetén - furcsa széleknél; a négyszögletes csövek FS elemei esetében - legalább 2,5 profilmagasságnál.

A csavarokat szimmetrikusan kell elhelyezni a merevítőkhöz képest, és a csavarfuratos középponttól a profilelemek széleinél és a csavarok közötti távolságon belül a legkisebb távolságoknak meg kell felelniük a 11.3.2. Pont követelményeinek.

11.4. Dowel kapcsolatok

11.4.1. Megengedett teljes vastagság t a csatlakoztatott elemektől a t vastagságtól függőeno és az időbeli ellenállás RENSZo a tartóelemet a táblázat tartalmazza. 14.

14. táblázat.

A dugós csatlakozások megengedett vastagsága

355-370

Több mint 370-430

Több mint 430-450

Több mint 450-től 510-ig

Megjegyzés. A különálló csatlakozóelem minimális vastagsága 0,5 mm.

11.4.2. A dübel középpontjától az elem széléig és a dübelek középpontjaitól az erő irányától függetlenül a távolságnak legalább két átmérőjűnek kell lennie.

11.5.1. Minden követelményt PP-re kell vinni. 13.24-13.38 fejezetek a II-23-81.

11.6.1. Minden követelményt PP-re kell vinni. A SNiP II-23-81 fejezetének 13.11-13.14.

11.7.1. Minden követelményt PP-re kell vinni. A SNiP II-23-81 13.6-13.10. Fejezetei.

11.8. Térbeli rácselemek

11.8.1. Az egyszögű övekkel ellátott elemeket rendszerint tetraéderessé kell tervezni.

A csövekből vagy két sarokból álló övek elemeit négy vagy háromoldalúnak kell tervezni.

11.8.2. A rács egy sarkát az elem belsejébe kell helyezni.

11.8.3. A rácspontokban lévő excentricitást figyelembe kell venni a hajlítónyomatéknak a hosszirányú erőből történő feszültségekhez való hozzáadásával. A csomó hajlítónyomatékát a csomópontban (öv, merevítés, állvány) összetartozó valamennyi elemnek el kell osztani a hajlítási vonalbeli merevségük arányában.

Elfogadható, hogy figyelmen kívül hagyjuk az excentricitást:

Nr és Nn - erőfeszítések, illetve fogszabályzó és övek;

csőszerkezetekben e £ 0,2D-néln (15. ábra, b).

Külső pontosság a rácsos rudak csomópontjaiban

a - a sarkokból; b - csövekből

A fenébe. 15.

11.8.4. A rácsos sarkokat két íves varrattal kell hegeszteni a derék sarkához, amelynek végeit a sarkok végéig húzzuk 20 mm hosszúságúra.

Annak érdekében, hogy a szükséges hosszúságú bordás varratokat kapjuk, a csíkot a derék sarkok tollaira kell hegeszteni.

Abban az esetben, ha a csíkok behelyezése nehézkes (például a csuklópántok közötti kis távolsággal), akkor megengedett a rács sarkainak hegesztése a derékszögekhez keresztirányú varratokkal, ha a lábszárak 1 mm-rel kisebbek, mint a rácsos sarkok sarkainak vastagsága.

11.8.5. A csőrendszer elemei ajánlottak a csövek csípőcsavarjaihoz rögzítés nélkül.

11.8.6. A feladóelemek végein a rácselemeket a derékszögeken lévő hevederekre kell hegeszteni, hogy a szállítás során ne legyen laza vége a rudaknak.

11.8.7. A térbeli elemek membránjait olyan helyeken kell elhelyezni, ahol a koncentrált terhelést alkalmazzák, és a feladóelemek végeinél, de nem kevesebb, mint a szakaszmagasság háromszorosa a változatlanságuk biztosítása érdekében.

11.8.8. A sarkokból álló övek szerelvényeit kettős nyírási csavarokkal és csövekből készült övek ízületével kell megtervezni - a karimákon a cső végének hegesztése a peremmel szemben és a merevítők felszerelése (lásd 13. ábra, 14. ábra).

11.8.9. Zárt profilból álló elemeket (kerek és téglalap alakú csövek) záródugókkal kell lezárni, hogy megakadályozzák a nedvesség belépését.

11.9. Állványok, létrák, kerítés

11.9.1. A munkaterület szélessége legalább 1,0 m legyen, a felfüggesztett bölcsők (egy és két munkavállaló) és az átmeneti platformok esetében legalább 0,6 m legyen.

Az átmenő hidaknak mindkét oldalán kerítésnek kell lenniük.

11.9.2. A gördülő állványoknak fékberendezéssel kell rendelkezniük, biztosítva stabil helyzetüket működés közben és a munkák közötti intervallumokban.

11.9.3. Az állványzat és az átmeneti hidak eltérítése nem haladhatja meg a táblázatban feltüntetett értékeket. 12.

11.9.4. A fennmaradó követelmények megfelelnek a GOST 12.2.012-75, a GOST 24258-80, az OST 36-113-84 és az OST 36-114-84 szabványoknak.

11.10. A kötelek végeinek rögzítése az acélszerkezetekhez, a kötelek ízületei.

11.10.1. A kötelek végeit az acélszerkezetekhez rögzíteni kell a tulajdonságok szerint. 16.

A legfontosabb elemeket és elemeket nagy erőfeszítéssel rögzíteni kell a kábelvezetékek segítségével (16., ábra), és az elemek hossza változik a gyártási folyamat során ék alakú szorítók segítségével (16., g).

A kötél hurokjának rögzítéséhez, a helyük elhelyezéséhez, valamint a fonás, az alumínium vagy az acél hüvely és a hüvely illesztése (16. ábra, b, c ábra) rögzítéséhez szükséges kürtkapcsok és klipek számát az OST 36-73-82 sz.

11.10.2. A kötélhurok rögzítéséhez:

klipek - normálok szerint VNIPI Promstalkonstruktsiya;

bilincsek - a TU 36-1839-75 szerint;

ékbetétek összetett házzal - a VNIPI normálok szerint Promstalkonstruktsiya;

kötélhüvelyek - a T-KR-2361 rajz szerint. És a Szovjetunió Kommunikációs Minisztériuma.

11.10.3. A kötélszalagokat a hevederek kivételével két kötésből és két tengelyből álló összekötő csonkokkal (17. Ábra) kell elkészíteni, a kötelek végeit a tengelyekhez csavarral vagy bilincsekkel, zsinórral, kábelhüvelyekkel vagy hüvelycsuklókkal összekötve.

11.10.4. Az univerzális hevedereknél a kötelek kötőfékkel és klipszel (18. ábra) megengedettek, amelyek száma legalább: ha a kötél átmérője legfeljebb 28 mm - 6, 28-34 mm - 7, 34-37 mm 8 db

11.11. Rugalmas falgerenda

11.11.1. A rögzített sűrített öv csomópontjai közötti sík becsült hosszaef meg kell felelnie az állapotnak

11.11.2. A sík becsült hossza a feszített öv rögzítési pontjai közöttEFP meg kell felelnie az állapotnak

ahol i a feszített öv tehetetlenségi sugara a függőleges tengely körül.

11.11.3. A bordák és bordák nélküli gerendák falát meg kell erősíteni további kétoldalú bordákkal, legalább a borda szélességétől és csak a támasztó bordától (19. Ábra).

11.11.4. A gerendák falainak és hevedereinek gyárilag összekötett hegesztései legyenek hegesztve. Ebben az esetben a keresztirányú bordákkal ellátott gerendák falainak csatlakozásai nem helyezhetők el az első tartószakaszon (a referenciától a második élig). A többi rekeszben a fal összekötése nem lehet közelebb: 0,3a (a - a bordák közötti távolság) - a merevítőtől - a bordák gerendáiban; 2hw a támasztó bordából - merevítők nélküli gerendákból.

A rekeszben lévő övcsuklókat, ahol egy szakaszváltást terveznek, ne legyen 0,3a-nél közelebb a merevítőtől.

Az öv szelvényét a szélesség rovására meg kell változtatni, miközben a szalagvastagság állandó marad a gerenda teljes hosszában (lásd a 19. ábrát).

11.11.5. A szomszédos struktúrák rögzítési pontjaiban a merevítõk gerendák nélküli (felül) övének rögzítési pontjaiban biztosítani kell a heveder torzításának esetleges excentricitás elleni védelmét (20. ábra).

A kötelek végeinek acélszerkezetekhez való rögzítése

1 tengely az acélszerkezethez; 2 - koush; 3 összenyomódik; 4 - fonás;

5 - ujjcsukló; 6 - ékszíj; 7 - kábelvezeték; 8 - hegesztett kerek rudak

Web hegesztés

Butt Weld Profil Cső

 • 0
Victor R 24 március 2016

Jó napot! Szeretnék hallani a véleményét - igazolással - egy 160 * 80 * 5-ös cső hegesztésére. Az ízületek egy részét a talajon, a berendezés egy részében végzik. Csatlakozási típus C17. Szabadság - a GOST határain belül. El kell végezni az ízületeket a földön a GOST 14771 szerint, 5264-re szerelve. Talán nem helyes. Adja meg véleményét. De vállalkozásunk oldalát két táborra osztottuk: néhányan úgy vélik, hogy 50 mm széles, vastag vastagságú hátlapot kell használni. Ha a cső profilos, akkor a lemezt csak darabokra lehet helyezni - közvetlenül az egyenes szakaszokon. Ezzel szemben kategorikusan vagyok, mert abban a pillanatban, amikor az ív kilép a lemezzel ellátott szakaszokból a szakasztól (különösen a sugárral), a varrás gyökerében hiba lép fel. És ha így megy, szükséged van egy szilárd lemezre, amelyet a cső belső kontúrja mentén feltekercseltek, ami nagyon időigényes és drága, az ízületek teljes számát tekintve; A tábor második része úgy véli, hogy egyáltalán nem szükséges a bélés. Mit gondolsz, tapasztalt hegesztők és mérnökök. Az ízület nem lehet hibás, a közösség egyenlő erejű. Előre, sok köszönet!

 • 0
George 11 24 március 2016

 • 0
Victor R 24 március 2016

Nem az alaplap C18, C19

 • 0
George 11 24 március 2016

 • 1
saper24 2016. március 24

 • 0
morgmail március 25, 2016

saper24, egy ilyen profil mangán acélból készült komoly terhekhez, rácsosokat láttam ilyen profilból.

 • 0
Hegesztő S 25 Március 2016

Van-e egy Tech Map? Általánosságban elmondható, hogy a C17-et a hátlap nélkül gyártják, ha a hegesztő tudja, hogyan kell hegeszteni egy kerek csövet, akkor azt hiszem, hogy a négyszögletes hegesztés nélkül és bélés nélkül.

 • 0
Victor R 25 március 2016

Jó reggelt mindenkinek! Az acélminőségre vonatkozó specifikáció SSAB vagy korábbi Ruukki 700MC, vagyis ez egyfajta útmutató, amely mentén valamilyen tömeggel megy, illetve tutu és dinamikus terhelés, szakító- és hajlító pillanat.

 • 0
Victor R 25 március 2016

Arra engedek, hogy mindazonáltal nem szabad elrontani a bélést, különösen nem az egész kötőelemen, hanem darabokra. és főzzük a CO2-t. mert Az elektróda még mindig a salak gyökerében lévő salak záródásának valószínűségét mutatja.

 • 0
morgmail március 25, 2016

A kisebb átmérőjű csöveket a PT 3-ból vagy valami lágyabbá teheti, és helyezze be a hegesztett csőbe (jól, mint például egy hátsó gyűrű, csak négyszögletes), ha a kisebb átmérőjű cső nem vagy nem illeszkedik, akkor készítse el, csavarja ki a csöveket a lapból és illessze be őket ízületek, hogyan?


A bejegyzést editedmorgmail írta: 2016. március 25. 08:31

 • 0
Victor R 25 március 2016

Láttam valahol a kifejezést, hogy a bélésnek ugyanolyan acél minőségűnek kell lennie, bár nem emlékszem, miért. Finn csövek, a társaink nem alkalmasak az elágazó csövekhez, nincs megfelelő méretük, az S 2. 3 mm-es hajlítás téglalap alakú profilba is munkaigényes és költséges (nagy szám szükséges, és nem hajlik meg a kezével, a keresztmetszet kicsi - attól tartok, a baj lesz a berendezéssel Igen, és mi lesz ezeknek a hajlított fúvókáknak az ismételhetősége, mivel a bélés és a széle közötti rés előnyösen nem több, mint 0,5, egyébként nincs értelme a bélésnek.

 • 1
morgmail március 25, 2016

Victor R, abból a tényből eredtem, hogy a cső váltakozó terhelésekkel dolgozik, így ha a bélés ugyanabból az acélból készül, nagyon komoly megerősítést kap, és ezen a helyen a plaszticitás nagymértékben csökken, vagy valahol a közelben. Így hát a nyers hús bélése nem fog erősödni. Ami az ugyanazon béléscsíkból való hajlítást illeti, egyáltalán nem látok problémát, hogy hol hajolnak, egész életüket hajlítják.

 • 0
Victor R 25 március 2016

Az a tény, hogy ezt az acélt hőkezelésnek vetik alá, hogy a kijáraton magas mechanikai tulajdonságokkal rendelkezzen. ennek megfelelõen, ha az edzõzõzónában felmelegszik, e tulajdonságok csökkenése következik be, ezért a varrás minden esetben sokkal erõsebb lesz. a hajlítás.. xs.. pontosnak kell lennie.. a rész részlete. a rések és a csomópont ugyanaz. különben nincs értelme. a kézművesség nem működik itt. így még mindig figyelnie kell. Ebben az összefüggésben ellenkezem a rothadt bélésekkel. de egy darabból - opcióként

A hegesztés nélküli profilozott csövek összekötésére szolgáló módszerek

A csövek összekötése a profilanyagból különböző módon történik. A leggyakrabban használt csatlakozási termékek hegesztési módszere. Más esetekben menetes kapcsolatot használnak. Nem mindig a mester kezében van hegesztőgép, és lehetőség van hegesztési munkák elvégzésére. Ezekben az esetekben a kötőelemek és a bilincsek használata megmentésre kerül. A profilcső hegesztés nélküli csatlakoztatásának kérdésével kapcsolatban részletes választ kell adni az ilyen kapcsolat alapvető módszereinek tanulmányozására.

Csatlakozási módszerek

A hegesztés nélküli alakos csövek összekötése többféleképpen valósítható meg:

 • rákos rendszer;
 • felszerelhető dokkoló

A profilcső hegesztés nélküli csatlakozásának módszerei magukban foglalják a tengelykapcsoló és karimás módszerek használatát is.

A rákrendszerek alkalmazása

Ez a módszer rögzítőket, rákokat használ, amelyek összekötő konzolokat tartalmaznak. A horganyzott lemezeket gyártják.

Ajánlatos olyan lapot használni, amelynek vastagsága 1,4 mm. A fémtartók csavarokkal és anyákkal vannak összekötve, amelyek az ábécé betűit alkotó elemeket alkotnak. Általában a tűzőkapcsokat használják, amelyek "G", "X" és "T" betűket alkotnak.

Az ilyen típusú tűzőkapcsok legfeljebb 4 csövet csatlakoztathatnak. Az ilyen összeköttetések sajátossága, hogy csak 90 ° -os szögben csatlakoztathatók. A termékek összekapcsolódásának szilárdsága a rákrendszer módszerével összehasonlítható a hegesztési szilárdsággal, amely akkor alakul ki, amikor egy alakos cső szabványos hegesztése történik.

A konzolok négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszetként történő összekapcsolásánál, amely lehetővé teszi, hogy minden oldalról szorosan felfogja a terméket. A legjobb megoldás a 95-ös 95-ös és a 95-ös 65-ös méretű kapcsok minősülnek. A kötőelemek erősebbek és erősebbek.

A rákrendszerek használata bizonyítottan szükséges, ha nem hegesztett négyzetes csöveket kell csatlakoztatni. Ezeket arra használják, hogy összegyűjtsék az utcatípus egyszerű, technikailag egyszerű szerkezeteit, beleértve a fészereket és az üvegházakat.

A zárójelek használata mobilitásuk szempontjából hatékony. A design könnyen szétszerelhető, mozgatható részek új helyre és összeszerelésére. A szilárdság szempontjából nem alacsonyabbak a hegesztett termékeknél, de az utóbbiaktól eltérően mindig szétszerelhetők és új szerkezetet építhetnek.

A rákrendszerek jelentős előnye az olcsó és gazdaságos. "

Gyűjteményük nem igényel hegesztő készüléket, nem igényel gáz- és villamosenergia-hulladékot, nincs szükség hegesztő munkára. A mechanizmusok könnyen összeszerelhetők, ami még egy olyan hétköznapi személy számára is lehetséges, aki nem rendelkezik különleges szakmai készségekkel.

A pozitívumok mellett a rákrendszerek negatív tulajdonságokkal rendelkeznek. Először is, a már említett, nem alternatív változat a termékek összekapcsolására csak 90 ° -os szögben. Ez bonyolítja és korlátozza a csövek összekötésének módját a profilból. Másodszor, a csatlakozó konzolok nem képesek nagy átmérőjű csőanyagok rögzítésére. Alkalmazásuk szűk, és kiterjed az olyan termékekre, amelyek átmérője nem haladja meg a 40 x 20 mm-t.

Rögzítőelemek

A vasalat felszerelésére akkor van szükség, amikor a csővezeték ágakat és kanyarokat igényel. E célból a profilcsövek végein egy speciális rögzítőelemet, amelyet felszerelésnek hívnak.

A szerelvények három fajtából állnak:

 • négyzetek formájában;
 • pólók és keresztek formájában;
 • tengelykapcsoló formájában.

A négyzetek akkor készülnek, amikor a cső irányát a tengely mentén szeretné megváltoztatni. A pólók és a keresztek a csövek ágaiban vannak rögzítve, amelyek még a különböző méretű termékeket is összekapcsolják. A tengelykapcsolókat az összekötési pontokon rögzítik.

Egy közös lehetőség a csőtermékek csatolással történő felszerelése. A profilcső hegesztés nélküli rögzítése a csatlakozáson keresztül tartós, az alábbi utasításokat kell követni:

 • a csövet, amelyen a csavaranya fel van téve;
 • majd állítsa be a szorítógyűrűt;
 • majd egy szorítógyűrűt követ;
 • rajta a tömítőgyűrű rögzítve van;
 • Végül a csatlakozást felhelyezik;
 • az egész elem szorosan rögzítve van az anyával, amelyet biztonságosan meg kell húzni.

Amellett, hogy a csatolt használt pólót. Szükséges, ha a kábelezést három irányban kell elhelyezni a csőben. A gyülekezés elve hasonló a fentihez.

A karimákat összekötjük

A peremes módszer a csapok csavarral történő használatát jelenti. A karima lapos gyűrű vagy téglalap alakú, lyukon belül, csavarokhoz és csapokhoz tervezve.

Ha válaszol a hegesztés nélküli profilcső rögzítésére, kövesse az utasításokat:

 • a csőcsatlakozás helyén egy vágás 90 ° szögben történik, amely után megtisztítják;
 • a karimát a vágásra helyezzük;
 • egy gumibetétet helyeznek be úgy, hogy a 9 mm-es vágást meghaladja;
 • a tömítés felett fix rögzítők;
 • egy második karimát helyezünk a második csőre, amelyet az elsőhöz kell csatlakoztatni;
 • Az így kapott csőkötegek a cső egy részéből a cső egy másik részének számlálópereméhez vannak csatlakoztatva.

Csatlakozás

Ahhoz, hogy megválaszolhassuk azt a kérdést, hogy miként lehet összekötni két profilcsövet csavarkötéssel történő hegesztés nélkül, a következő műveleteket kell elvégezni:

 • a csővégek vágása merőleges vágásokkal;
 • a kuplung a dokkolóhelyre kerül;
 • a végein jelek vannak, amelyek jelzik a kapcsolás helyzetét;
 • a szilikon alapú kenőanyag kenje meg a végeket a szerelvényekkel együtt;
 • A végeket a tengelykapcsolóba illesztik a korábban jelzett jelzéseknek megfelelően, és a tengely mentén helyezkednek el.

Egy adott módszer kiválasztásának jellemzői

A tengelykapcsoló, a karimás csatlakozások és a szerelvényekhez és a rákrendszerhez való csatlakozások használata a termék típusától és céljától függ:

 • A rákrendszerek alkalmasak üvegházak, válaszfalak, rácsok és egyéb szerkezetek létrehozására, amelyek könnyen szétszerelhetők és mozgathatók, de nem alkalmasak nagy átmérőjű csövek összekapcsolására;
 • a szerelvény dokkolás nélkülözhetetlen az ágakkal és hajlatokkal ellátott csővezetékekhez, de gyakran meg kell erősíteni hegesztéssel;
 • karimás csatlakozás olyan szerkezetekhez, amelyek gyakran szétszerelés alatt állnak a használat során;
 • A tengelykapcsoló alkalmas nyomástípusú csővezetékekhez, ilyen csatlakozás ellenáll a nagy nyomásnak a csövekben, és biztosítja a termék magas tömörségét.

Végezetül

A profilozott csövek hegesztés nélküli csatlakoztatásának speciális módszere a komplexitásuktól, a céltól és a szerkezeti jellemzőktől függ. A hegesztés nélküli termékek csatlakoztatása a forróhegesztés módszerének teljes alternatívája. Más esetekben a tervezés nagyobb megbízhatósága miatt célszerűbb a hegesztéshez. Ez olyan eljárásra vonatkozik, mint egy cső alakú kapu hegesztése.

Big Encyclopedia of Oil és Gas

Egyenlő erősség - heg

A hegesztési varrat egyenlő szilárdságát a zár hegesztéséhez a cső és a reteszelő rész kicsi felborulása biztosítja, így a hegesztés helyén a cső 10-20% -kal vastagabb a pihentetésnél. [1]

A rések növekedésével a hegesztés és a nemesfém egységes szilárdságát megszegik, a szerkezet statikus és fáradási szilárdsága csökken. [2]

A rések növekedésével a hegesztés és a nemesfém egységes szilárdságát megszegik, a szerkezet statikus és fáradási szilárdsága csökken. A hegesztési szilárdság csökkenésének kompenzálása a rések és számos más technológiai tényező hatására, a hegesztési szilárdsági együttható bevitele a hegesztési alkatrészek ízületének kiszámításához. [3]

Az acélhuzalok, folyadékok és töltőanyagok biztosítják a hegesztési varrat egyenlő erősségét az alapfémhez. Kézi varratok, beleértve a szerelvényeket is. A hegesztések vastagsága a hegesztett elemek legkisebb vastagságát veszi fel. [4]

Ha nem lehet elegendő pontosságot biztosítani a csövek összekötésére és a hegesztés egyenlő szilárdságára, egyenlő átmérőjű csövek csuklópántjait a lapból kinyújtott vagy kivágott párosított gyűrűs bélések segítségével lehet előállítani. Az ábrázolt kivágások bélése lehetővé teszi, hogy növelje a varrás hosszát, hogy megkapja a kapcsolatot, egyenlő erővel az alapfémmel. A bélés és hegesztés vastagsága 20% -kal nagyobb, mint az egyesített csövek vastagsága. [6]

Sikerünk a kiváló hegesztési elektródák széles skálájának kifejlesztésében kétségtelenül a hegesztés és a nemesfém statikus, sokk és vibrációs terhelés mellett egyenlő erősségű hegesztésére szolgál. Ugyanakkor a Szovjetunióban található elektrodiagnosztika nem tekinthető teljesen feloldódottnak, és még mindig sok hiányosság van az elektród gyártásában. [7]

A gázvezetékek hegesztéséhez kizárólag kiváló minőségű, vastag bevonattal ellátott elektródákat használnak, amelyek biztosítják a hegesztés egyenlő szilárdságát a hegesztés során a cső nemesfémből. [8]

Az üzemmód megfelelő megválasztása azonban jelentősen javíthatja az alapfém tulajdonságait a hőérzékeny zónában. A hegesztett ízületek jó deformálhatósággal rendelkeznek, és gyakorlatilag egyenlő erősségűek a hegesztéshez az alapfémhez képest. [10]

A legtöbb hegesztett illesztés hegesztett szerkezetben, gépben vagy más termékben van egy formában. Ha a kopás miatt nem történik hegesztett kötések cseréje vagy javítása, akkor a hegesztett szerkezetek leggyakoribb mutatója a hegesztés egyenetlen erőssége az alapfémmel szemben. [12]

A legmegbízhatóbb és legkedvezőbb az anyagfelhasználás szempontjából. A hegesztés elején és végén kialakított kráter és hiányos fúzió hatásának kiküszöbölésére, valamint a hegesztés egyenletes erősségének elérésére az alapfémhez egy csuklós csatlakozással egy ferde kötés van elrendezve. [13]

A széntartalom csökkentése a hegesztési szilárdság csökkenéséhez vezethet. Ennek elkerülése érdekében a hegesztési fémhez mangánt és szilíciumot is hozzáadnak. A nagyobb szilárdság szintén hozzájárul a varrás gyorsabb hűtéséhez. Ezért az alacsony széntartalmú acélok hegesztésénél könnyű biztosítani a hegesztés egyenletes szilárdságát az alapfémhez. [14]

A hegesztett fémben lévő széntartalom csökkentése a hegesztési szilárdság csökkenéséhez vezethet. Ennek elkerülése érdekében a hegesztési fémben a mangánt és a szilíciumot is bevezetik. A nagyobb szilárdság szintén hozzájárul a varrás gyorsabb hűtéséhez. Ezért az alacsony széntartalmú acélok hegesztésénél könnyű biztosítani a hegesztés egyenetlen szilárdságát az alapfémmel. [15]

Csőszerű rudak hegesztett csípőcsuklója

A találmány tárgya az építési terület, különösen a csőszerű rudak hegesztett derékcsuklója. A technikai eredmény a gyártás és a telepítés bonyolultságának csökkentése, valamint a szerkezeti anyagok fogyasztásának csökkentése. A csőszerű rudak hegesztett derékcsuklója magában foglalja a zárt profilok szomszédos végeit. A profilok egyenlő keresztmetszeti méretei és párosított koaxiális hosszanti rései vannak. Kerek szakaszok esetén az egyes rések oldalélei sugárirányban hajlottak, szemben a résekkel ellentétes oldalakkal. A távolságok megegyeznek a szakasz vastagságával. Téglalap alakú szelvények esetén a függőleges falak és a vízszintes polcok vízszintes és függőleges irányban vannak elforgatva a szögletes résekkel. A távolságok megegyeznek a szakasz vastagságával. 4 beteg, 1 lap.

A találmány tárgyát képezi az építés, és a csőszerű profilok rúdelemeinek csőcsatlakozásához egyenlő keresztmetszeti méretekkel használható.

Az azonos átmérőjű csövek ismert csőkötése a megmaradt hátsó gyűrűre (Fémszerkezetek: Tankönyv az egyetemek számára / szerkesztette: Yu.I. Kudishin - M.: Központ "Akadémia", 2007. - S.294, 9.25. ). Ez a kapcsolat ugyanolyan erősségű, mint az alapfém, és a lerakódott fém számított ellenállása nem alacsonyabb, mint a csövek anyagának számított ellenállása azoknál az acéloknál, amelyek nem tökéletesek a hegesztés során. A hegesztett fém alacsonyabb tervezési ellenállása esetén a hátsó gyűrűs csuklós kötés ferdén hajtható végre (lásd Fig.9.25, b).

Ha lehetetlen biztosítani a csövek illesztéséhez szükséges pontosságot és a hegesztés egyenlő szilárdságát, az egyenlő átmérőjű csövek csőcsatlakozásait egy lapból hajlított párosított gyűrűs bélések vagy egy azonos vagy valamivel nagyobb átmérőjű csőből vághatjuk ki (ibid., 9.25. Ábra, ). Az ábrázolt kivágások bélése lehetővé teszi, hogy növelje a varrás hosszát, hogy megkapja a kapcsolatot, egyenlő erővel az alapfémmel. Ebben az esetben a lemezek és a hegesztés vastagsága 20% -kal nagyobb, mint az egyesített csövek vastagsága.

Az ilyen derékcsuklók hátránya a végrehajtásuk bonyolultsága, mivel az egyenes, ferde és alakú vágások nagyobb pontosságot igényelnek. Ezenkívül a hátsó gyűrűk és a gyűrűbevonat formájában lévő összekötő részek hátrányosan befolyásolják a szerkezeti anyagok fogyasztását, valamint az ízületek gyártásának és telepítésének összetettségét.

A csőszerű profilok rúdelemeinek derék-csuklós összekötésére tipikus kötést lehet alkalmazni, beleértve a fűrészelést és a végződést (fémszerkezetek, 3 tonna). : High School, 2001. - 352. o., 6. 6 a.). A rögzítőelem középre van állítva, és áthalad az összekötett rudak végein, és mindegyik végső kupakot két egyenlő részre osztja. Ugyanakkor, ha a fogazás mélysége legalább 1,6-szor meghaladja a csőprofil keresztmetszetének méretét, akkor a rögzítőhoronynak a profilhoz és a profilhoz való rögzítése egyenlő erősségű (Kézi felépítésű acélszerkezetek (az SNiP II-23-81 * "Acélszerkezetekhez ") / TsNIISK im.Kucherenko - M.: TsITP Gosstroy USSR, 1989. - 67. oldal).

Annak érdekében, hogy mindkét síkban merev merevítés (függőleges és vízszintes) legyen, a fülhorgaszt megerősíthetjük a feszítő bordákkal, ahogyan a csőszerű rudak ismert csavarjainál (Kuznetsov IL, Aksanov AV, csőszerű rúdcsuklós csuklóval - Szabadalmaztatott találmány 2272109, 2006.03.20., 8. sz. Közlemény). Itt a csöves rudak végeit lezárható dugóval lehet lezárni, amelyek vágott fészek és a bordák négy egyenlő részre vannak osztva. A bordák elhelyezéséhez további csavarások szükségesek a csőszerű rudak falaiban, amelyek nem különböznek a vágóélhez hasonló vágásoktól. Ezért az egyes rések hossza felére csökkenthető, ami miatt az összekötő részek egyenlő szilárdságú rögzítéséhez szükséges és elegendő, hogy a behelyezés mélysége 0,8-szer vagy nagyobb legyen, mint a csőprofil keresztmetszeti mérete.

A hüvelyes részeken a csuklós csatlakozások hátránya az utóbbi kötelező igénye, amely növeli a szerkezeti anyagok felhasználását, és növeli a gyártás és a telepítés bonyolultságát.

A javasolt megoldáshoz legközelebb álló technikai megoldás egy fémrács feszített hevederének csavarral való összekötése, ahol a hosszanti rések az egymáshoz kapcsolódó I-Beam profilok ellentétes polcain készülnek, amelyek mindegyikének hiányzik egy szomszédos profilfal (Marutyan AS, feszített fémraszterrúd - No. 1723281, 1992.03.30., Bika 12.). Ha ezen a csatlakozáson hegesztettek, a csavaros ízületek helyett nem lesz szerelvény.

A prototípus hátránya, hogy a csőszerű rudak összekapcsolásához egyértelműen nem elegendő csupán két egymást követő hosszirányú rés megvalósítása az összezárt zárt profilok ellentétes polcain.

A javasolt ütközőcsomó által megoldandó fő feladat a gyártás és a telepítés munkaerő-intenzitásának csökkentése, valamint a szerkezeti anyagok fogyasztásának csökkentése.

A jelen találmány megvalósításában elért technikai eredmény az, hogy csökkentsük a hegesztett betoncsatlakozások gyártásának és telepítésének összetettségét, valamint csökkentsük a szerkezeti anyag felhasználását.

Ezt a technikai eredményt az a tény érte el, hogy a csőszerű rudak hegesztett végű csuklójában, beleértve az azonos keresztmetszeti méretű és párhuzamos koaxiális hosszanti résekkel ellátott zárt profilok szomszédos végeit kör alakú szelvényekhez, mindegyik hosszanti rés oldalirányú élei sugárirányban, szemben mindegyik oldal a rés vastagságával egyenlő, a négyszögletes szelvények pedig függőleges falak és vízszintes szögletes rések s polcok vannak hajlítva rendre a vízszintes és függőleges irányban a rések is egyenlő a vastagsága a szakaszban.

A csőszerű rudak javasolt hegesztett derékcsuklójának meglehetősen univerzális műszaki megoldása van. Alkalmazható például a MARCHI, Kislovodsk rendszerek (Modern vasbeton, fém, fa, műanyagok) szerkezeti szerkezeteinek egységesített választékának újrahasznosítása esetén a rúdelemek újrahasznosítására: Reference / Ed. Yu.A. Dykhovichny, EZZhukovsky - Moszkva: Felsőoktatás, 1991. - 305. oldal, 2.8.4.

Nem kevésbé hatékony a javasolt csuklós csatlakozás a téglalap alakú keresztmetszetű csőszerű rudakkal szemben, különösen és különösen a négyzet alakú. Érdemes megemlíteni, hogy az MK-Stroy tervező és építővállalatán (Pyatigorsk) elvégzett kísérleti tanulmányok megerősítették a csuklós csatlakozás szükséges és elegendő teherbírását, valamint egyenlő erőt a csukott, csuklós rúdakkal egyenlő térfogatú, téglalap alakú, zárt ívhegesztett profilokból (GSP) szakasz.

A találmány grafikus anyagokat szemléltet, ahol az 1. ábra a cső alakú keresztmetszetű csőszerű rudak javasolt hegesztett csuklóját mutatja szétszedve, axonometrikusan; 2. ábra - a "MARCH", "Kislovodsk" rendszer szerkezeti szerkezeteinek egységesített választékának központi eleme, amelyet hegesztett csuklós csatlakozással frissítettek újrafelhasználásra; 3. ábra - cső alakú, téglalap alakú keresztmetszetű, szétszerelt, axonometrikus; A 4. ábra egy pillanatfelvétel a GSP □ 80 × 3 mm-es □ 80 × 3 mm átmérőjű csöves rudak hegesztett csuklóinak prototípusairól.

Az 1 csőszerű rudak javasolt hegesztett csuklója párhuzamos koaxiális 2 hornyokat tartalmaz, amelyek hossza nem kisebb, mint a csőprofil keresztmetszeti méretének 0,8% -a, és a szélessége körülbelül ugyanakkora két vastagságú. A kör alakú keresztmetszetű 1 csőszerű rúdak mindegyik hosszanti 2 rés oldalélei sugárirányban hajlanak át egymással ellentétes oldalúak, a keresztmetszet vastagságának megfelelő résekkel. A párosított hosszanti koaxiális 2 rések a téglalap alakú keresztmetszetű 1 csőszerű rúdokban szögletesek, és lehetővé teszik a függőleges falak és a vízszintes polcok vízszintes és függőleges irányban történő kanyarodását, a keresztmetszet vastagságával egyenlő résekkel is. Az 1 csőszerű rúd összeszerelésével vagy összeszerelésével a 2 résszel rendelkező fedélzetek átfedése, központosítása és a 3 sarokvarratok befúvása érdekében, amelyek lábszála nem haladhatja meg a szelvényvastagság 1,2-et.

A javasolt (új) műszaki megoldás és a jól ismert alaprendszer összehasonlítása érdekében a csőszerű rudak hegesztett csavarjainak három változatát alkalmazzák.

1. Tipikus csatlakozás a Molodechno rendszer molodechno zárt profiljainak burkolatainak karimájához (A Molodechno típusú Molutochno profilok, a Molodechno típusú zárt Molutochno profilok 18, 24, 30 m-es átmérőjű acélszerkezetei az 1.460.3-14. 44. oldal). Ugyanakkor a vizsgált változatnál a csavaros ízületeket hegesztett helyek váltják fel, és a lemezes acélból készült két karima helyett egy 8 mm vastag acéllemezt használnak (a VAKucherenko / Reklám Avenue néven elnevezett TsNIISK Központi Kutató Intézet - M.: TsNIISK, 2009. - p.37).

2. A rúdelemek tipikus összekapcsolása a téglalap alakú csövekről a fali rögzítőelemekkel (fémszerkezetek, 3 tonna, 1. szerkezetek elemei: egyetemi tankönyv / V.V. Goreva - M.: felsőoktatás, 2001. - P.352, hat.6.20, a). Itt a cső alakú rudak végső kupakjai közötti távolság kb. 100 mm, átmenőoszlopokkal analóg módon történik, amelyhez 100-150 mm szabad rést kell biztosítani az ágak között (Fémszerkezetek: Tankönyv az egyetemek számára / szerkesztette Yu.I. Kudishin - M. : Kiadó Akadémia, 2007. - S.235).

3. Csőszerű rudak csonkja a hüvelyek formázására és a bordákra, a hegesztési varratok csavarcsavarjainak cseréjéig (Kuznetsov IL, Aksanov AV csőszerű rudakkal - 2272109 számú szabadalom, 2006.03.20., Közlemény No. 8).

Az összekötő elemek javasolt összeillesztésében, valamint azok anyagszükségletét az egyesített csőszerű rudak átfedésének hossza határozza meg.

Az összehasonlított változatok anyagfelhasználását a táblázat tartalmazza, amelyből látható, hogy az új megoldásban 1,26... 2,96-kal csökken.

Az összekötő elemek javasolt összekötésének hiánya nemcsak csökkenti a szerkezeti anyagok fogyasztását, hanem csökkenti gyártásának és telepítésének összetettségét is. Ebben az esetben a gyártási és telepítési pontatlanságok kompenzálhatók a megfelelő dimenziók résszel, ami szintén pozitív hatással van a munkaerő-intenzitásra.

Csőcsapok: az alakos csövek rácsos szerkezetének fajtái és jellemzői

A szarufák legelterjedtebb anyaga a fa, azaz fagerendák vagy deszkák. Azonban 24 méternél hosszabb és 10 méternél hosszabb meredekségű dimenziós épületek felállításakor a fa szarufák használata nem praktikus és gyakran lehetetlen. Nem képesek ellenállni a terhelésnek a saját tömegükből és a tetőfedő anyagból.

Ezért ebben az esetben a tetőhöz fémrasztereket használnak, amelyek különböző profilozott termékekből készülhetnek. Az egyik legelterjedtebb lehetőség a cső szarufája, amely képes megakadályozni a kívánt hosszúság terjedelmét.

tartalom

A szarufák használata csövekből

Rendszerint fémrasztereket használnak a méretbeli ipari és középületek építésében. Lehet, hogy hipermarketek, sportkomplexumok, üzletek, raktárak.

Az egyedi konstrukcióban a fémeket gyakorlatilag nem használják lakóépületek tetőihez. Drága, nehéz a telepítés és szállítás. Igen, és nem szükséges. Ebben az esetben a fa anyagok racionális használata. Azonban a magánépítésben, egy fülke van fenntartva fém szarufák (rácsok). Különféle faházak építésére használják - az autók (fedett parkoló), udvar területek, úszómedencék.

A fém rácsok előnyei közé tartoznak:

 • nagy szilárdságú, hogy ellenálljon a nehéz terheknek;
 • a nagy terek blokkolásának képessége;
 • a geometriai összetett objektumok használatának lehetősége;
 • tartósság.

A hátrányok a következők:

 • nagy tömeg, ha a rácsos magasságot emeli fel, különleges felszerelés használata szükséges;
 • magas ár;
 • alacsony ellenállás a magas hőmérsékletnek köszönhetően, tűz esetén a fém szarufák (rácsok) megrekednek és összeomlanak 15-30 perc alatt.

Profilcső - lehetőségünk

Általában a fémrácsok különböző termékekből és azok kombinációiból készülnek. Például csatornákból, sarkokból, I-gerendákból stb. És persze profilcsövek.

Mi a jó cső? A kontúrok nagyfokú streamlírozással rendelkeznek, ami minimalizálja a szélnyomást. Ez fontos a szélterhelésnek kitett nagy tárgyak esetében. A profilvezetékek egyszerűen festhetők, a nedvesség nem feszül a falukon (hó, fagy, víz), ezért korrózióállóságuk magasabb, mint az alternatív termékeké. Ennek megfelelően magasabb és tartósabb.

A látszólagos masszívság ellenére a formázott csövek könnyűek, mert bennük üresség van. Ez a minőség lehetővé teszi a tetőszerkezet terhelésének csökkentését a falakon és az alapon. De ez okozza annak szükségességét, hogy lezárja ezeket az üregeket a termékek végein, hogy megakadályozza a nedvesség behatolását, és ennek következtében a korrózió előfordulását.

A fém profilcsövek speciális gépeken történő hengerléssel és fémfeldolgozással készülnek. Az így kapott csövek keresztmetszete lehet ovális, téglalap alakú, négyzet alakú.

A formázott csövek anyaga általában szerkezeti acél. De egyes esetekben a speciális célú szerkezetek felépítéséhez horganyzott acélt vagy alumíniumötvözeteket használnak.

A profilozott cső terhelései függenek az alkalmazott fém típusától, a termék falvastagságától és a gyártási módtól.

A csövek hossza 6 m-re (kis szakaszokra) 12 m-re (nagy részekre) terjedhet. A legkisebb keresztmetszetek 10x10 mm és 15x15 mm (falvastagsága 1 mm és 1,5 mm). Az ilyen keresztmetszetű csöveket könnyű kis méretű szerkezetekhez (például kis előtetőkhez) használják. A falvastagság és keresztmetszeti méretek növekedése a profilok súlyának és erősségének növekedéséhez vezet. Ezért a maximális szelvények (300x300x12 mm-től kezdődően) leginkább ipari épületekhez használhatók.

A csővezetékek szerkezete

A rácsos fémszerkezet egy rácsos - sík szerkezet, amely több egyenes rúdból áll össze. A rácsvonal kontúrja a felső és alsó öveket alkotja. Közöttük van egy rács, amely zárójelekből és támaszokból áll.

A rácsos - egyenes profilú csövek elemei - közvetlenül vagy egymás között vagy csomópontos csavarok révén vannak összekötve. A hegesztéshez, csavarokhoz, szegecseléshez használható.

A szabványos méretű és formatervezett fém rácsok készen állnak vagy összeállíthatók a csövekből. Azonban a független gyártás magas szakmai színvonalat, a fémszerkezetekkel való munkavégzést és a számítás helyes elvégzését igényli. Ezért magánjellegű fejlesztők számára sokkal kényelmesebb, ha kész mezőgazdasági üzemeket vásárolnak, amelyek csak megfelelően vannak felszerelve.

Truss tervez

A fém rácsok különböző vázlatokkal rendelkeznek, a rendeltetésükben különböznek, és képesek érzékelni a terhelést.

A rácsos alapelemei az övek - felső és alsó. Megteremtik a szerkezet vázlatait, vagyis felrajzolják felülről és alulról. Egy öv egyenes vagy törött rúd, amely egy vagy több összekötött csőből áll.

Az övek kontúrjával összhangban a profilból készült rácsok a következők:

 • párhuzamos övekkel (sík tető);
 • trapéz;
 • háromszög;
 • sokszög;
 • szegmens.

A párhuzamos (vízszintes) övekkel rendelkező gazdaságok a legegyszerűbb téglalap alakú szerkezetek, amelyek hosszúsággal azonos horizontális övekkel rendelkeznek. Az azonos hosszúságú rács hasonló részeit tartalmazza. A tervezés teljesen egységes. Mivel az ilyen típusú gazdaságok övét vízszintesen állítják be, lapos tetők kialakítására használják őket. Beleértve a puha tetőfedést.

A trapéz alakú szerkezetek trapéz alakúak (vagy két zárt trapéz). A tetőszerkezet kis szögben történő felépítéséhez használják. A mezőgazdasági csomópontokat a megnövekedett merevség és szilárdság jellemzi. A központi részen nincsenek hosszú rudak, így a trapéz alakú változat a fémfogyasztás szempontjából meglehetősen gazdaságosnak tekinthető.

A háromszög alakú rácsok hasonló alakúak, mint egy háromszög, kettős tetővel ellátott tetők (rácsok) rácsos rendszerének összeállításához. A dőlésszög nem számít, a meredek lejtőkön használható. A háromszög alakú rácsok összeszerelésekor gondosan számítani és rögzíteni kell a komplex struktúrájú tartóegységeket. Egy másik jellemző: hosszúkás rudakat használnak a szerkezet középső részén. Minél meredekebb a "háromszög" oldalán, annál hosszabb a rúd. Ezért gyártásukhoz nagyobb mennyiségű cső szükséges.

A sokszögű rácsok összetett vonalakkal rendelkeznek, amelyek egy törött felső kontúrra emlékeztető ívet ábrázolnak. Erõssége erõsödik, ezért nagy kiterjedésû erõs szerkezetekre használják. Az elemek különleges elrendezésének köszönhetően a poligonális rácsok jelentős mennyiségű profilt takarítanak meg. De csak akkor, ha nehéz épületekre használja őket. A könnyűszerkezetes szerkezetek nem fogják kihasználni a megtakarításokat, ha poligonális opciót választanak.

A szegmensgazdaságok összetettsége miatt ritkák. Ezek íves alakúak, a felső öv görbületi, félköríves kontúrjával. Ez a vázlat megismétli a pillanatnyilvántartást, így a szegmens rácsához csökkentett fémmennyiség szükséges. Azonban ismét a termelés bonyolultsága a struktúra összetett összetevői miatt rendkívül népszerűtlen.

Az öveken kívül a rácsszerkezetben egy rácsozatot is készítenek - egyenes elemek (állványok, átlósok) kombinációi, amelyek egy meghatározott sorrendben vannak elrendezve az övek között, és rögzítik őket. A rácsos szerkezet ereje, súlya, megjelenése és a gyártás bonyolultsága függ a rács típusától.

A következő rácsrendszerek gyakoriak:

 • háromszög;
 • átlós;
 • rácsos;
 • Phillips;
 • rombusz;
 • poluraskosnaya.

A háromszög alakú rácsrendszer olyan elemekből áll, amelyek ismétlődő háromszögek formájában vannak kitéve. Alkalmas párhuzamos és trapéz alakú biztonsági övekhez. A formatervezési támaszok felfelé és lefelé mozoghatnak. A háromszög alakú rendszert a rács minimális teljes hosszúsága jellemzi, valamint a minimális számú csomópontot, a legkisebb erőpályával az alkalmazott terhelés és a támasz pontjai között. A rácshálóban hosszú fogszabályozók vannak a tömörítésben. Annak érdekében, hogy az ilyen fogantyúkkal ellátott konstrukció meg tudja szerezni a szükséges stabilitást, a számítás az alkalmazott fémmennyiség növekedését igényli. A háromszög rácsok nagyobb profilfogyasztása gyakorlatilag az egyetlen mínusz.

Átlós rács - nagy számú zárójelből és kis számú állványból áll. Az alkalmazott terhelés helyétől a támaszig tartó erőfeszítés messzire megy, elkerülve a rács összes vonalát és csomópontját. A merevítésnek feszültség alatt kell lennie, és a rack - in tömörítésnek. A nagy számú hosszú zárójel használata miatt a kialakítás nagyobb profilszámot igényel. Az ilyen rácsokat alacsony gazdaságokban használják, amelyeknek nagy erőfeszítésekkel kell szembenézniük.

Sprengel rács - komplex a tervezésben és időigényes. Magas háromszög alakú rácsokra (4-5 m) használják, amelyek nagy kiterjedésűek (20-24 m). Az elemek elrendezése lehetővé teszi a sűrített rudak hosszának csökkentését.

Crusade rácsháló - keresztmetszetként fel vannak szerelve, köztük állványok. Az ilyen rácsokat olyan rácsos szerkezetekben használják, amelyek kétoldalas terhelést érzékelnek. Ez a fajta terhelés jellemző az ipari épületek és hidak vízszintes kötélhátjaira, a tornyok és oszlopok függőleges rácsaira.

Fél és rombos rácsok - ebben a struktúrában két különböző átlós elrendezést alkalmaznak. Ez növeli a merevséget. Az ilyen rácsokat hidak, oszlopok, tornyok építésénél használják.

A csővezetékek fő csomópontjai

A gazdaság egyes elemeinek összekapcsolását csomópontoknak nevezik. Általában a rácsos csövek közvetlen összeköttetése az övekkel, közbülső alkatrészek használata nélkül. Csatlakoztatáskor a csövek belső üregének teljes tömítettségét biztosítani kell a korrózió megelőzése érdekében.

Ha az övcső vastagsága kicsi, akkor megerősíthetjük fémborítással. Le lehet vágni egy csőből, amelynek átmérője egybeesik az öv átmérőjével. Vagy használjon ilyen minőségű hajlított fémlemezt, vastagsága 1-2 falvastagságú övvel.

A csomókban a csövek végeinek feldolgozása szükséges. Ha nincsenek megmunkálásra speciális gépek, és a csövek lamellás acélból készülnek (például alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél), megengedhető a csomópontok végének lerakása. Bizonyos esetekben a gazdaság csatlakozási elemei a kapcsokon végzõdnek.

A cső hossza mentén rögzítse a hegesztést. Az azonos átmérőjű csövek csupasz kötésűek és hegesztettek egyenletes hegesztési varrattal a bélésgyűrűn. Ha a lerakódott fém alacsony tervezési ellenállással jellemezhető, a hegesztési varrat a ferde mentén történik. A csuklós csuklós csatlakozáshoz párosított gyűrűs bélések is használhatók, amelyeket fémlemezről hajlítanak, vagy olyan csövekből vágják ki, amelyek azonos vagy nagyobb átmérőjűek, mint a rögzített részek. A hegesztési varratnak és a használt bélésnek 20% -kal nagyobbnak kell lennie, mint a csatlakoztatott csövek vastagsága.

Különböző átmérőjű csövek összekötésekor lehetőség van végső tömítések alkalmazására. A szerelés során a karimás csatlakozások csavarokkal történnek.

A videóban a hegesztés és a lerakódás és a lógó kapukból készült csőszerkezetek hegesztésére és szerelésére vonatkozó teljes körű ciklus látható:

Így az alakos csövek rácsosainak számítása, gyártása és felszerelése összetett, felelősségteljes intézkedések, amelyek professzionális megközelítést igényelnek. De építése során a kereskedelmi pavilonok, műhelyek, raktárak ilyen gazdaságok elengedhetetlenek. Kizárólag képesek lesznek biztosítani a kiterjedt, nagytestű tárgyak tartósságát és biztonságát.

Hogyan csatlakoztassa a profilcsövet?

Sok olyan ember számára, aki vízcsövek vagy csatornacserék cseréjével foglalkozott, a hegesztési folyamat ismerős. Ez egy meglehetősen gyors és megbízható módszer a fémcsövek speciális hegesztőgéphez és elektródákhoz történő csatlakoztatásához. A fémcsövek hegesztése acélból réznek tekintve teljesen különbözik a hegesztett műanyag csövektől, ahol összekötő elemként csatlakozókat és szerelvényeket használnak.

Profil acélcsövek gyártási rendszere.

Ebben a cikkben ismerkedhet meg a profilcsövek hegesztésével, a különféle csővezetékek elhelyezésének előnyeivel és a munka jellemzőivel kapcsolatban.

Profilvezetékek és azok előnyei

A hegesztést leggyakrabban a fémcsövekhez használják, amelyeket különböző profilú csövek képviselnek, négyzetről a hagyományos kerekekre. Az ilyen csövek használata a következő előnyökkel jár:

 • a fémcsövek nagyon gyengén vannak a legváltozatosabb deformációktól függően;
 • a költségek nem túl magasak, ami a tartóssággal és a megbízhatósággal együtt gyakran döntő tényezőnek számít;
 • a profilcsövek súlya viszonylag alacsony, bár nem hasonlítható össze a műanyagokkal;
 • A fém alakú cső segítségével bármely rendszer felszerelhető, és a hegesztési ízület használata lehetővé teszi a megbízhatóságot és a tartósságot.

Ma villamosan hegesztett, villamosan hevített, deformált, zökkenőmentes hideg- és meleg deformálódást alkalmaznak profilvezetékekként. A csövek keresztmetszete szintén különböző lehet: négyzet, téglalap alakú, kerek, ovális.

A hegesztés típusai

Csőhegesztési módszerek osztályozása.

A hegesztést többféle módon lehet végrehajtani, mindez a munkakörülményektől, a termék anyagától, a kapcsolódó termékek típusától függ. Ma vannak különböző lehetőségek:

 • utasítás;
 • gáz;
 • elektromos érintkező csikk;
 • elektromos ív speciális fém elektródokkal;
 • félautomata és automatikus, amely védőgáz környezetben készül;
 • félautomata és automatikus, amelyet flux alkalmazásával hajtanak végre (ez a típus akkor készül, ha a billet melegen hengerelt acéllemez, mért hosszúsággal).

Napjainkban is népszerű a porhegesztés, hegesztés nagyfrekvenciás fűtéssel, elektróda huzal használatával. A választás során emlékeztetni kell arra, hogy egy ilyen eljárás nemcsak az acél és az öntöttvas csövek esetében alkalmazható, hanem a polipropilén, polietilén, rézvezetékek csatlakoztatására is. De mindegyik lehetőség esetében a működési elv eltérő, egy műanyag cső és egy fémből készült - ezek kétféle módon használhatók különböző eszközök és berendezések használatával.

Hegesztési folyamat műanyag, profilos fémtermékekhez

A nagy átmérőjű és kisméretű műanyag termékek csatlakoztatásához különleges felszerelést kell készíteni. Gyakran ezek a hegesztőgépek és a készülékbe helyezett beágyazott elemek. Ezek speciális csövek és szerelvények, amelyek lehetővé teszik a kapcsolatot, és utána szigorúan kijelölt hőmérsékleten főznek. A műanyag csöveket egyszerűen készítheti saját kezével, bár a folyamat eltér a fémprofil cső csatlakoztatásától:

A polietilén csövek hegesztési sémája.

 1. Az első berendezés készül, amelynek segítségével műanyag csöveket készítenek. A hegesztőgép hőmérséklete 230-250 fok, majd az összes csatlakoztatott alkatrész fel van szerelve.
 2. Fűtés után a felületek nyomással vannak összekapcsolva, amíg monolitikus bevonat keletkezik.

Az ilyen termékek elkészítése nagyon egyszerű, nem sok időt vesz igénybe, sokan úgy vélik, hogy ez a folyamat sokkal egyszerűbb, mint a fémtermékek összekapcsolása. Valójában ez nem teljesen így van: mindkét folyamatnak megvan a maga sajátossága és nehézsége, de a kapcsolat minősége mindkét esetben kiváló marad.

A különbség a fém és a műanyag esetében az, hogy az elsőnek meg kell választania a megfelelő típusú hegesztést.

Így a rozsdamentes acélból készülő profil esetében íves impulzushegesztést kell alkalmazni, közegként közömbös gázt kell használni.

A 0,8 mm vastagságú acéltermékek esetében már rövid ív használható, 0,8-3 mm falvastagság esetén a hegesztést rendes ívvel végezzük. A nagy átmérőjű és 3 mm-es falvastagságú csővezetékek esetében jobb az olvasztó elektródok használata, de ez a módszer általában csak az iparban szükséges.

A munkálatok elvégzése után ellenőrizni kell a hegesztett cső minőségét, ellenőrizni kell a felületét, amelyen nem szabad hibát mutatni.

Milyen elektródákat kell használni?

A hegesztés típusától függően előzetesen elő kell készíteni az elektródákat (lézer és ponthegesztés során). A műanyag csövek hegesztésével szemben az elektródákat használó acéltermékek össze vannak hegesztve. A profiltermékek hegesztésére szolgáló valamennyi elektróda nem fogyasztható és olvadható, különféle anyagok csövekhez használhatók.

Kézi hegesztés bevonattal ellátott elektródákkal. Az elektród kiválasztása a hegesztendő alkatrészek vastagságától függ.

A nem fogyasztható elektródák speciális töltőhuzalokat igényelnek, ha szükséges, akkor a hegesztést akkor használják fel, ha szükséges, hogy az azonos átmérőjű szerelvényeket és csöveket összekapcsolják. A hegesztés során a csövek felülete egyenetlen, azaz optimális érintkezés érhető el, majd a melegítés eléri az olvadáspontot, a csövet és a szerelvényeket nyomás alatt össze kell kapcsolni, ami erős csatlakozást eredményez.

De az ilyen hegesztés nagyon igényes: a folyamat időtartamát és a hegesztési nyomást úgy kell beállítani, hogy az anyag minden tulajdonsága változatlan maradjon. Szakemberek javasolják a munka megkezdése előtt, hogy a széleket az electrorotsevatel segítségével igazítsa, szigorúan derékszöget biztosítva a végeknek, megszüntesse az összes szabálytalanságot, zsetont és így tovább. Ezt mindaddig meg kell tenni, amíg a zsetonok nem mennek ki sima és folyamatos.

Különleges elektródákat állítanak elő az öntöttvas és rézvezetékek hegesztéséhez, amelyek szilárd csatlakozást biztosítanak. A profiltermékek összekapcsolásának folyamata nagyon különbözik a műanyagvegyületektől, ahol nincs elektróda. Az egyes elemek rögzítése egy speciális berendezéssel történik, amely a hegesztett szerelvényeket és csatlakozókat hevíti, speciális spirállal és rögzítéssel.

Azt mondják, hogy a profiltermékek hegesztése sokkal erősebb, mint a műanyag, ez lehetetlen, mivel ezek két különböző típusú ízületek. Mindkét esetben erős és tartós rögzítés érhető el, és az üzemeltetés elvei eltérnek egymástól, mivel a csővezeték kezdeti anyaga más. A műanyag csatlakozási módszerek teljesen eltérnek a fémektől.

A hegesztés előnyei

A profiltermékek kapcsolata számos előnnyel jár:

 • a csatlakozás modern felszereléssel történik, amely garantálja a legmagasabb minõséget és a szivárgást a jövõben;
 • Csak két emberre van szükség a munkához, és nincs sok ideje dolgozni;
 • a beszerelés költsége alacsony, ami különösen előnyös a más típusú kapcsolatokhoz képest;
 • az ízületek száma a hegesztés során minimálisra csökken, és a minőség kiváló.

Gyakran a házon belüli vízvezeték vagy szennyvíz beszerelésekor hegesztés szükséges. Sokan úgy vélik, hogy ez nehéz és drága feladat, de a valóságban éppen ellenkezőleg: a szakosodott termékek hegesztési ízületei nemcsak megbízhatóak, hanem egyszerűek is. Ilyen munkával két ember könnyedén megbirkózik a lehető legrövidebb időn belül, maguk a kapcsolatok mindent egyben, szivárgások és egyéb hibák kiküszöbölhetők a helyesen elvégzett munka esetén.